<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Prairie inhoud</title> <link rel="stylesheet" href="tekst_def.css" type="text/css"> <meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(transition=21, Duration=2.0)"> <meta http-equiv="Page-Exit" content="revealTrans(transition=12, Duration=1.0)"> <meta name="keywords" description="" contents=" indianen cultuurgebieden kleurplaten noordoost zuidoost zuidwest subarctic noordwestkust california plateau grote bekken prairie pueblo tepee wigwam totempaal hogan adelaar grizzlybeer bizon gaffelbok eland wapitihert bever zeeotter orka walvis ratelslang"> <meta name="author" contents="Webdesign door:Ed de Bruijne"> </head> <body style="background-color: rgb(143, 188, 143);"> <a name="prairie" id="prairie"></a> <h1 style="color: rgb(51, 0, 51); width: 833px;">Prairie</h1> <table style="width: 799px; height: 372px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"> <p class="first-letter">De Sioux leefden op het prairiegebied in het midden van de Verenigde Staten. In het meer Oostelijk gebied woonden de<b> Nakota en Dakota.</b> In het Westen vinden we de<span style="font-weight: bold;"> Lakota</span> of ook wel<b> Teton-sioux.</b> Die zijn ook weer te verdelen in een aantal onderstammen: Heel bekend zijn o.a. de<b> Hunkpapa en de Oglala.</b> Bekende leiders waren:<i>Red Cloud,Sitting Bull,Crazy Horse en Gall.</i><br> Wat voor de Sioux geldt ook voor ander prairiestammen: zoals de<b> Cheyenne, Arapaho,Comanche, Crow enz.</b> Deze indianen spreken nog steeds het meest tot onze verbeelding, hoewel de cultuur zoals wij die kennen pas ontstond door de komst van het paard op de prairie.<br> Een nomadisch bestaan: jacht op de bizon en leven van alles wat de bizon opbracht,verplaatsen van de <b>Teepees(indianentent.</b> Voor de komst van het paard maakten de indianen gebruik van honden voor hun transport. De teepees waren in die tijd kleiner en men ging minder ver en minder vaak de prairie op. Een meer gesetteld bestaan met naast de jacht een beetje landbouw hadden o.a. de <b>Mandan en Pawnee</b> in hun <b> Aarden huizen</b> en het <b>Caddo-volk</b> in hun <b>Grashutten.</b> De Mandan en Pawnee gebruikten alleen teepees wanneer zij op de prairie de kuddes bizon achterna gingen en er op jaagden. Verder woonden zijn permanent in hun ompaalde dorpen en bedreven ook wat landbouw. Ook de Caddo maakten gebruik van akkers rond hun dorpen.</p> <img style="width: 497px; height: 338px;" alt="prairiedorp" src="afb/Prairiedorp.JPG" bordercolor="DarkBlue" border="2"><br> <br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Prairiedorp<br> <br> </span> </td> <td align="right" valign="top"> <img style="width: 242px; height: 338px;" src="afb/Threefingers.JPG" alt="Threefingers" bordercolor="DarkBlue" border="2"><br> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Three Fingers (Cheyenne) in 1908</small></h3> <small><img style="border: 2px solid ; width: 250px; height: 311px;" alt="threebears" src="afb/threebears.JPG"><big><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><br> <br> Blackfoot: Three Bears</span></big></small> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 796px; height: 332px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <img style="width: 232px; height: 308px;" src="afb/redcload.JPG" alt="red cloud" bordercolor="DarkBlue" border="2"> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Red Cloud(Mahpia Luta)</small></h3> </td> <td valign="top"> <p class="first-letter">D<span style="color: rgb(51, 0, 51);">e eerste schermutselingen tussen de Teton-Sioux en het Amerikaanse leger begonnen in </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1854</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> toen een aantal stamleden werden vermoord waaronder</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Conquering Bear,</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> een Brul&eacute;-stamhoofd, omdat &eacute;&eacute;n van de indianen een verdwaalde koe in beslag zou hebben genomen. In werkelijkheid vormde de op hol geslagen koe een gevaar voor het tentenkamp.Het liep alles omver.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Luitenant Grantham liet de kanonnen afvuren gevolgt door een geweersalvo. De indianen vochten terug en doodden Grantham en een aantal soldaten. De oorlog van </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Red Cloud </b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">in de jaren zestig van de 19e eeuw was gericht tegen de forten die in zijn stamgebied werden gebouwd. Met name die langs de </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Bozemantrail</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Bekende conflicten waren de </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Fetterman Fight(of Massacre) </b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">, waar 80 soldaten de dood vonden, en de Wagonbox Fight, minder succesvol voor de indianen. Red Cloud won deze oorlog en in </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1868</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> werd een gedrag getekend. Hij nam wel een groot deel van zijn stam mee naar het reservaat voor een rustig bestaan. <span style="font-weight: bold;">Crazy</span> <span style="font-weight: bold;">Horse</span>, &eacute;&eacute;n van de Oglala's fungeerde in deze tijd als decoy voor Red Cloud.<br> Crazy Horse ging door met het verzet toen na het verdrag toch de<span style="font-weight: bold;"> Black Hills</span> werden geschonden door goudzoekers. Op jonge leeftijd had hij al een bijzonder <span style="font-weight: bold;">visioen</span> gekregen. Hij zou een groot krijger worden maar nooit veren dragen. In plaats daarvan droeg hij een<span style="font-weight: bold;"> havik</span> op zijn hoofd, een steen achter zijn oren en versierde hij zich verder en zijn paard met<span style="font-weight: bold;"> bliksemstralen</span> en <span style="font-weight: bold;">hagelstenen</span>. Hij zou onoverwinnelijk zijn voor blanken en alleen door iemand van zijn eigen volk bedreigd kunnen worden. Zie tekening hieronder. Hoewel sommige somsafbeeldingen als zodanig aangeduid werden is er geen foto van Crazy Horse bekend.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 806px; height: 1797px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"> <p class="first-letter"><b>Crazy Horse</b>(een geweldige krijger) bleef op de prairie en voegde zich later bij <b>Sitting Bull.</b><br> Samen verzetten ze zich tegen de schending van het verdrag van <b>1868</b>en de bezetting van de Black Hills door o.a. goudzoekers. Sitting Bull en Gall hadden de autoriteiten al duidelijk gemaakt dat ze geen blanken( soldaten) in hun gebied wilden en zeker geen spoorweg, maar het had nog niet tot zeer grote weldadigheden geleid wel enkele schermutselingen. verder hielden de Sioux zich met name met de <span style="font-weight: bold;">Crows</span> bezig. Generaal Custer vond dit een mooie aangelegenheid zijn prestige weer op te vijzelen en het gebied binnen te vallen. Zie bij de Cheyennes: de slag bij de Washita! De indianen moesten zich melden op de reservaten, want anders werden ze als bedreiging gezien en zouden ze worden aangevallen. De indianen kregen nauwelijks de tijd om zich te melden. Bovendien moest dat in de wintertijd, dat konden de Indianen niet serieus nemen. De vrije indianen verzamelden zich in een groot kamp onder leiding van <span style="font-weight: bold;">Sitting Bull .</span></p> <p class="first-letter"><span style="font-weight: bold;">De </span>Amerikanen &nbsp;stuurden 4 legercontingenten de prairie op. Een van die contingenten onder leiding van <span style="font-weight: bold;">Crook</span> werd door de indianen onder leiding van Crazy Horse naar huis gestuurd na de slag bij de <span style="font-weight: bold;">Rosebud.</span></p> <p class="first-letter"> In<b> 1876</b> versloegen de Sioux en Cheyennes <span style="font-weight: bold;">Generaal Custer</span>, die de 7e cavalerie aanvoerde in de<b> Slag bij de Big Horn.<br> Sitting Bull </b>&nbsp;had in een visioen, waarbij hij bij zich zelf &nbsp;reepjes vlees van zijn huid sneed, de soldaten in zijn kamp uit de lucht&nbsp; naar beneden zien vallen. Tijdens de slag zorgde Sitting Bull als ultieme leider voor de verdediging van het kamp en veilige aftocht van de vrouwen en kinderen. Op de heuvel en in de rivierbedding, tegen andere afdelingen van het leger,&nbsp; vochten&nbsp; hoofdmannen zoals <span style="font-weight: bold;">Crazy Horse, Gall, Rain in the Face, Little Big Man, American Horse en Two Moons.</span><br> In <b>1877 </b>na een aantal gevechten gaf Crazy Horse zich over. Toen bleek dat hij in de gevangenis kwam, verzette hij zich. Een soldaat stak een bajonet in zijn zij, nadat hij werd vastgehouden door zijn eigen mensen. Mogelijk was daar Little Big Man, ook een Oglala, bij betrokken. De wond van de bajonet was dodelijk. Een van de laatste woorden van Crazy Horse zou zijn: begraaf mijn hart bij de Bocht van de Rivier (Wounded Knee). Meerdere strijders gaven zich gedwongen over en werden naar het reservaat gebracht. Of ze vonden de dood na de laatste heldhaftige verdediging van hun grondgebied.<br> <br> Sitting Bull was naar Canada gevlucht.&nbsp;Hij gaf zich al over in 1881. Hij kwam pas terug in het reservaat,<span style="font-weight: bold;">Standing Rock Agency,</span>&nbsp; in 1883 na een stop in fort Pierre.&nbsp;&nbsp; Rond 1885 draaide hij een tijdje mee in het circus van <span style="font-weight: bold;">Buffalo Bill. </span>&nbsp;Hij bleef zich echter wel verzetten tegen de gedwongen Amerikanisering en de daarbij behorende levenswijze en bleef vechten voor de belangen van zijn volk, hoewel medestanders, zoals Gall, zich later toch vn hem verwijderden en zich wilden aanpassen aan de &nbsp;blanken en wat Indianenagent<span style="font-weight: bold;"> McLaughlin</span> dicteerde.</p> <p class="first-letter"> In <b>1890</b> werd Sitting Bull op zijn beurt vermoord na verwikkelingen rond de <b>Ghost Dance Religion.</b> De Amerikanen waren zeer achterdochtig en bang voor een uitbraak van de indianen. Ze wilden Sitting Bull arresteren met behulp van de Indiaanse politie. Hij verzette zich tegen deze onterechte arrestatie en zijn volgelingen grepen ook in en daarbij vielen schoten. Door twee van de Indiaanse politiemensen, Bull Head en Red Tomahawk, werd hij neergeschoten.. Ook <span style="font-weight: bold;">Crow</span> <span style="font-weight: bold;">Foot</span>, de lievelingszoon van het opperhoofd en slechts 14 jaar oud, vond de dood en dat omdat hij naar zijn vader riep: -je bent toch een groot opperhoofd, sta niet toe dat ze je meenemen- (Zijn lievelingsdochter<span style="font-weight: bold;"> Standing Holy</span> overleefde, trouwde en &nbsp;woonde te <span style="font-weight: bold;">Pine Ridge.)</span></p> <p class="first-letter"> Dit werd de aanleiding tot de uitbraak van de Sioux en uiteindelijk de slachting bij <b>Wounded Knee</b> door de 7th Cavalery, waar<b> Big Foot</b> en zijn volgelingen de dood vonden.</p> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"></span><img alt="whitemanrunshim" src="afb/whitemanrunshim.jpg" style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 255px;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="border: 2px solid ; width: 242px; height: 359px;" alt="crazyhorse" src="afb/crazyhorse.JPG"> <span style="font-weight: bold;"><br> <span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;White-Man-Runs-Him, &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Crazy Horse</span></span><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Custer -Scout (Crow)</span> <p class="first-letter"><img style="border: 2px solid ; color: rgb(51, 51, 255); width: 200px; height: 284px;" src="afb/bigfoot1880.JPG" alt="bigfoot1880" bordercolor="DarkBlue"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 269px;" alt="hunkpapa9141" src="afb/hunkpapa9141.JPG"> </p> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Big Foot of Spotted Elk (1880) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hunkpapa hoofdman &nbsp;&nbsp;</small></h3> </td> <td style="vertical-align: top; width: 256px;"> <img style="border: 2px solid ; width: 240px; height: 326px;" src="afb/sittingbull1611.JPG" alt="sittingbull1611" bordercolor="DarkBlue"> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Sitting Bull(Tatanka Yotahke)</small></h3> <img style="border: 2px solid ; width: 228px; height: 307px;" alt="sittinbullandcomp" src="afb/sittingbullandcomp.JPG"><br> <br> <big style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="font-weight: bold;">Sitting Bull en stamgenoot in <br> het circus van Buffalo Bill<br> <br> <img bordercolor="darkblue" alt="littlebigman" src="afb/littlebigman1.JPG" style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 252px;"><br> <br> <small> Little Big Man<br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 194px; height: 272px;" alt="americanhorseyoung" src="afb/americanhorseyoungkl.JPG"><br> <br> American Horse<br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 282px;" alt="onebull" src="afb/onebull.JPG"><br> <br> One Bull, neef en adoptief zoon<br> van Sitting Bull, broer van White Bull.</small></span></big> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="text-align: left; width: 100px;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 186px; height: 233px;" alt="gall2" src="afb/gall2.jpg"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Gall (Hunkpapa)</span></td> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 252px;" alt="rainintheface16" src="afb/rainintheface16.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Rain in the Face (Hunkpapa)</span></td> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 183px; height: 253px;" alt="twomoons" src="afb/twomoons.jpg"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Two Moons ( Cheyenne)</span></td> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 185px; height: 260px;" alt="whitebull1" src="afb/whitebull1.JPG" align="top"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">White Bull, neef van Sitting Bull</span></td> </tr> <tr> <td><img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 260px;" alt="crowfootstandingholy" src="afb/crowfootstandingholy.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Crow Foot en (groter) Standing Holy</span></td> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 240px;" alt="spottedeagle" src="afb/spottedeagle.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Spotted Eagle, Sans Arc</span></td> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 241px;" alt="kickingbeat" src="afb/kickingbear15.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Kicking Bear bracht samen met</span><br style="font-weight: bold;"> <span style="font-weight: bold;">Short Bull de Ghost Dance Religion naar de Sioux</span></td> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 237px;" alt="shirtbull" src="afb/shortbull.jpg"><br> <br> <span style="font-weight: bold;"> Short Bull</span></td> </tr> </tbody> </table> <br> <table style="width: 814px; height: 120px;" valign="top"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <h3 style="color: rgb(51, 0, 51);"> Stammen</h3> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Als voorbeeld worden hier de Sioux opgedeeld in </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">taalgroepen.</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> Die worden weer verdeeld in </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">divisies</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">.Een divisie wordt weer opgedeeld in </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Onder-Stammen</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">. Deze bevatten op hun beurt </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> bands. </b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> Om het niet te ingewikkeld te maken laten we die achterwege.</span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"></span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"></span> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 817px; height: 349px;" bgcolor="#fafad2" border="2" bordercolor="DarkBlue" cellpadding="4"> <tbody> <tr> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"> <h4>1 Sioux Natie</h4> <ol type="A"> <li>Dakota(Santee)</li> <ul type="circle"> <li>Mdewakanton</li> <li>Wahpeton</li> <li>Wahpekute</li> <li>Sisseton</li> </ul> <li>Nakota</li> <ul type="circle"> <li>Yanktonai</li> <li>Yankton</li> </ul> <img src="afb/yank_ld.jpg" alt="yanktonai lendedoek" height="80" width="80"> </ol> </td> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" bgcolor="#fafad2" valign="top"> <ol start="3" type="A"> <li>Lakota</li> <ul type="circle"> <li>Teton</li> <ul type="square"> <li>Brul&eacute;</li> <li>Oglala</li> <li>Two Kettle</li> <li>Miniconjou</li> <li>Sans Arc</li> <li>Hunkpapa</li> <li>Blackfeet</li> </ul> </ul> </ol> <h4>Overige stammen</h4> <ol start="2" type="1"> <li>Blackfoot</li> <ul type="circle"> <li>Blackfoot eigenl.</li> <li> Blood</li> <li>Piegan</li> </ul> <li>Assiniboin</li> </ol> </td> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"><img style="border: 2px solid ; width: 150px; height: 201px;" src="afb/manyhorns17.JPG" alt="manyhorns17"> <h3>Santee sioux</h3> <big><span style="font-weight: bold;">Many Horns</span></big> <h3></h3> </td> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"><img style="border: 2px solid ; width: 156px; height: 202px;" src="afb/assiniboin17.JPG" alt="assiniboin17"> <h3>Assiniboin</h3> <h3></h3> </td> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"><img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 236px;" src="afb/yanktonsioux17.JPG" alt="yanktonsioux17"> <h3>Yankton</h3> <h3></h3> </td> </tr> </tbody> </table> <br> <table style="width: 813px; height: 376px;" bgcolor="#fafad2" border="2" bordercolor="DarkBlue" cellpadding="4"> <tbody> <tr> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"> <ol start="4" type="1"> <li>Crow</li> <li>Gros Ventre</li> <li>Plains-Cree</li> <li>Plains-Ojibwa</li> <li>Sarsi</li> <li>Arapaho</li> <li>Cheyenne</li> <li>Kiowa</li> <li>Kiowa Apache</li> <p></p> <img style="width: 76px; height: 126px;" src="afb/crowhoes.jpg" alt="crow sabeldrager"> </ol> </td> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" bgcolor="#fafad2" valign="top"> <ol start="13" type="1"> <li>Comanche</li> <li>Arikara</li> <li>Hidatsa</li> <li>Iowa</li> <li>Kansa</li> <li>Mandan</li> <li>Missouri</li> <li>Wichita</li> <li>Omaha</li> <li>Osage</li> <li> Oto</li> <li>Pawnee</li> <li>Ponca</li> <li>Caddo</li> <li>Tonkawa</li> </ol> <img style="border: 2px solid ; width: 90px; height: 122px;" alt="odage17" src="afb/osage17.JPG">&nbsp; <h3>Osage</h3> </td> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"><img style="width: 169px; height: 231px;" src="afb/caddo_echtp.jpg" alt="caddo_echtp"> <h3>Caddo</h3> </td> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"><img style="width: 186px; height: 244px;" src="afb/threefingerscheyenne.JPG" alt="threefingerscheyenne"> <h3>Cheyenne</h3> <h3 style="font-weight: bold;"><small>Three Fingers(zie boven)</small></h3> </td> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"> <img style="width: 157px; height: 204px;" src="afb/Brul%E9-sioux%20vrouw.JPG" alt="brulevrouw"> <h3>Brul&eacute; Sioux vrouw</h3> <h3></h3> </td> </tr> </tbody> </table> <br> <table style="text-align: left; width: 352px; height: 600px;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 400px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">In de meest oostelijke staten van het eigenlijke </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">prairiegebied</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">. Het landschap met de vooral hoge grassen. ( vergelijk </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">The Planes</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">: lage grassen in het westen) woonden stammen &nbsp;in aarden huizen of grashutten zoals de Caddo. &nbsp;Stammen als de </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">Pawnee, Oto, Iowa, Missouri, Osage, Omaha, Ponca ,Arikara en Wichita</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> waren vaak geduchte vijanden van de stammen op de</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; The Planes</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> zoals de Sioux en Cheyennes. Ze kozen al snel de zijde van de Amerikanen, en dienden zich zelfs vaak als</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> scout </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">aan of hielden zich afzijdig van de oorlog. Ze reden wel vaak</span> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">op eigen houtje naar het westen om de &nbsp;vijandelijke stammen aan te vallen. Deze indianen vertoonden uiterlijk nog kenmerken van de Woudindianen. Zoals het kort geschoren hoofd. het dragen van een roach. <br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 254px;" alt="tonkawavr" src="afb/tonkawavr.JPG"><br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">Tonkawavrouw</span></span></td> <td style="vertical-align: top; width: 42px;"><img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 264px;" alt="washitaind" src="afb/washitaind.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Wichita indianen(Caddo)<br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 287px;" alt="whitecloudkl" src="afb/whitecloudkl14.JPG"><br> <br> Iowa&nbsp;<span style="font-style: italic;"></span>(White Cloud)</span></td> <td style="vertical-align: top;"><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> </span><img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 267px;" alt="otobrave19e" src="afb/otobrave19e.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Oto</span><br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 289px;" alt="bigelkomaha" src="afb/bigelkomaha.jpg"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Omaha ( Big Elk)</span></td> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 282px;" alt="arikara14" src="afb/arikara14.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Arikara (niet geschoren)<br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 275px;" alt="pawnee35" src="afb/pawnee35.JPG"><br> <br> Pawnee (1835)</span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 366px;"><img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 287px;" alt="clermont" src="afb/clermont.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Osage(Clermont)<br> &nbsp;ongeveer 1836</span></td> <td style="width: 42px; vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 280px;" alt="otomissouri" src="afb/otomissouri.jpg"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Missouri</span></td> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 263px;" alt="pawneekrijger" src="afb/pawneekrijger.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Pawnee</span></td> <td><img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 326px;" alt="oto" src="afb/oto.jpg"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Oto in vol ornaat.</span></td> </tr> </tbody> </table> <br> <br> <table style="width: 856px; height: 1378px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p class="first-letter">I<span style="color: rgb(51, 0, 51);">n gebied aan de grote rivieren vinden we het</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Aarden huis</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> bij o.a. de &nbsp;Mandan,Pawnee en Dakota.Daar konden echt wel een paar families in vertoeven. Een nog grotere werd gebruikt voor seremonies.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">In de tijd voor het paard werden bij de bizonjacht kleine tepees meegenomen. Dat was genoeg bagage voor een</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> hondentravois.</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> </span><slede><span style="color: rgb(51, 0, 51);">. In het zuiden bewoonden de Caddo hun</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Grashutten.</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> Verder werd op de uitgestrekte Plains overal de van bizonhuiden opgetrokken </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Tepee</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> gebruikt(verwar deze niet met de Wigwam uit het oosten), die na de komst van het paard groter werden en talrijker.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">In een tepee kon een groot gezin wonen(er waren vaak meerdere vrouwen). Door het gat bovenin het midden kon de rook van vuur ontsnappen. In de winter kon men het tijdelijk afsluiten en in de zomer openen. Daarbij werd ook wel de zijkanten van de tent losgemaakt. Het gevaarte werd aan de buitenkant ook nog vaak mooi beschilderd.</span></slede><br> <slede></slede><br> <img style="border: 2px solid ; width: 581px; height: 250px;" alt="mandanvillage17" src="afb/mandanvillage17.JPG"></p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);"><img style="border: 2px solid ; width: 219px; height: 318px;" src="afb/tepees.jpg" alt="tepees" bordercolor="DarkBlue" align="top"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">Teepee</span></h4> <span style="font-weight: bold;">Mandandorp bereidt zich voor op een schildersessie van Catlin<br> </span><span style="font-weight: bold;">Let op het typische bootje rechts en de hondentravois</span>. <span style="font-weight: bold;">De man in het mideden is klaar voor de Buffalodans</span>. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <img style="border: 2px solid ; width: 240px; height: 180px;" src="afb/caddohouse.jpg" alt="caddohut" bordercolor="DarkBlue" align="top"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 279px;" alt="caddovr" bordercolor="DarkBlue" src="afb/caddovr.jpg"> <h4 style="color: rgb(51, 0, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"> Caddo Grashut&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 255);">Caddovrouwen</span></h4> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Aan de afmeting kun je zien dat de caddo </span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">een gesettelde stam waren. De grashutten</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">in het westen zijn veel kleiner. Ze moesten</span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> snel afgebroken kunnen worden.</span><br> </td> <td style="text-align: left; vertical-align: top;">&nbsp;<span style="font-weight: bold;"><br> </span> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);"><img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 289px;" alt="prairieechtpaar" src="afb/prairieechtpaar.JPG" align="top"></h4> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Prairieechtpaar</h4> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <img src="afb/tepee_in.jpg" alt="interieur" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="200" width="300"> &nbsp; &nbsp;<br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Hier</span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> zie je de zogenaamde </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Backrest</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">. Hier zat de heer des huizes met zijn rug tegenaan</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">gewoon op de grond. Aan de wand van de tent hangen allerlei attributen zoals: de parfleches, dat waren versierde tassen van leer, schilden, een berenhuid en er is ook een cradleboard zichtbaar.</span> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Tepee interieur(Sioux)</h4> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 770px; height: 1734px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; color: rgb(51, 0, 51); height: 100px;"> <p class="first-letter">Paarden en bizonjacht<br> </p> Sinds de komst van het paard veranderde veel op de prairie. Voor die tijd leefden nagenoeg alle stammen op de manier van de Mandan. Alleen de <span style="font-weight: bold;">Crow</span> behoorden al tot de echte "plainsmen". Men ging af en toe de vlakte op met kleine tepees, gedragen door honden op de hondentravois<slede>. Door gebruik van het paard werd het mogelijk op een grotere <b>Travois</b> ook een grotere tent mee te nemen.<br> Vroeger ging men wel verkleed in hertenhuiden te voet op de kudde bizons af. De indianen probeerden een lid van de kudde afgezonderd te krijgen en dan te doden. Rigoureuzer gingen ze te werk door een hele kudde op te jagen(stampede) in de richting van een ravijn. De beesten stortten over de rand: een heleboel vliegen( bizons)in &eacute;&eacute;n klap.<br> Met het paard ging men intelligenter en sneller jagen. De indianen konden achter de kuddes aan optrekken.<br> Steeds meer stammen gingen zich definitief op de prairie vestigen. De Comanche het laatst( vanaf 1700). Zij waren verwant aan de Shoshones<br> en kwamen dus oorspronkelijk uit het Grote Bekken. De hele cultuur werd van de bizon afhankelijk.<br> Vanaf pakweg 1870 volgde de Amerikanen een pebaalde tactiek om de Indianen eronder te krijgen:<span style="font-weight: bold;"> kill the buffalo!<br> </span>De komst van het <span style="font-weight: bold;">"IJzeren Paard"</span> had een grote impact op het leven van de prairiestammen. Gebieden werden gemakkelijker ontsloten en bereikbaar voor de "beschaving" . Er werd geen rekening gehouden met de woon- en jachtgebieden van de indianen. Bovendien verjoeg het gesis en geratel van de trein de dieren.<span style="font-weight: bold;"><br> </span>Na de verbinding van de &nbsp;beide grote&nbsp; spoorlijnen vanuit het oosten en westen in 1865 was het hek van de dam voor de stammen. Het werd een koud kunstje om vanuit de trein hele kuddes bizon neer te leggen. Daar werd vaak het zwaar kaliber <span style="font-weight: bold;">buffelgeweer</span> voor gebruikt. de karkassen van de dieren lagen gewoon te rotten op de prairie, want het vlees werd niet gebruikt. Wat een geweldige sport was dat voor de liefhebbers.<br> Dit in tegenstelling tot de indianen die alleen doden wat ze echt gebruikten. En ook werkelijk alles van de bizon werd gebruikt.<br> Met name <span style="font-weight: bold;">Bill Cody (Buffalo Bill) </span>is bekend geworden vanwege deed dit werk voor met name het leger. Later werden de huiden gestroopt en overl te koop aangeboden. <br> Zo werd het laatste beetje hoop de indianen ontnomen.<br> Op deze manier zijn de bizons aan het eind van de 19e eenw bijna uitgeroeid. <br> Op de reservaten moesten de indianen het doen met surrogaatvlees van runderen. Maar &nbsp;er werd vaak vlees van slechte kwaliteit geleverd of het kwam te laat of helemaal niet&nbsp;<br> </slede> <p><img style="border: 2px solid ; width: 176px; height: 234px;" alt="medicinecrow" src="afb/medicinecrow.JPG" bordercolor="DarkBlue"> &nbsp;<img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 242px;" alt="plentycoups17" src="afb/plentycoups17.JPG"></p> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Crow (Medicine Crow) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Crow (Plenty Coups) <br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 395px; height: 300px;" alt="fastonhorseback" src="afb/fastonhorseback.JPG"><br> <br> Ride like the wind<br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 239px;" alt="curlyyoung17" src="afb/curlyyoung17.JPG">&nbsp;<br> </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Curly, Custer scout (Crow)<br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 300px; height: 369px;" alt="motherspridech" src="afb/motherspridech.jpg"><br> Mothers pride: cheyenne<br> </span> </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;"> <img style="width: 395px; height: 262px;" src="afb/bizonjacht.jpg" alt="bizonjacht" bordercolor="DarkBlue" border="2"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Bizonjacht</h4> <img style="width: 329px; height: 198px;" alt="hondentravois" src="afb/hondentravois.JPG" bordercolor="DarkBlue" border="2"><br> <br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Hondentravois</span><br> <br> <img style="width: 323px; height: 209px;" src="afb/travois.jpg" alt="travois" bordercolor="DarkBlue" border="2"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Travois</h4> <span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Het ijzeren paard.<br> <br> </span> </span> <img style="border: 2px solid ; width: 350px; height: 284px; font-weight: bold;" alt="ijzerenpaard" src="afb/ijzerenpaard.JPG"> <p style="font-weight: bold;"></p> <p style="font-weight: bold;"><img style="width: 269px; height: 357px;" src="afb/waarzijndebizons1.JPG" alt="waarzijndebizons1" bordercolor="DarkBlue" border="2"></p> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;">Waar zijn de bizons?</h4> <img style="border: 2px solid ; width: 300px; height: 369px;" alt="horseraid" src="afb/horseraid.jpg"><span style="font-weight: bold;"><br> <span style="color: rgb(51, 51, 255);"> Cheyenne Horse raid in Colorado</span></span> </td> </tr> <tr style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;"> <td valign="top"><img style="color: rgb(0, 0, 102);" src="afb/sundance2.jpg" alt="zonnedans" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="360" width="270"> <h4 style="color: rgb(102, 102, 204);">Zonnedans</h4> </td> <td style="color: rgb(51, 0, 51); font-weight: normal;" valign="top">Alles van de bizon werd gebruikt: Het vlees werd gegeten en gedeeltelijk gedroogd vermengd met bessen: het zogenaamde Pemmican. ter plaatse werd door de jagers de tong rauw gegeten als byzondere lekkernij.<br> Van de huiden maakte men tepeeovertrekken. Met het bont mee leverden ze warme dekens. Het bont werd meestal verwijderd met schapers. Het looien ging met behulp van vet, bizonhersens en soms urine. De huiden werden opgerekt, te drogen gehangen.<br> Van de botten werden gereedschappen en soms bogen gemaakt De horens werden verwerkt in hoofdtooien. De bizonpoep werd in gedroogde vorm verwerkt tot brandstof.<br> Tenslotte speelde de schedel nog een rol bij rituelen zoals bij de <span style="font-weight: bold;">zonnedans</span>, de inwijdingsrite voor krijgers, waarbij ze werd vastgemaakt aan de koorden die met pennen door borst-en rugvlees van de krijger werd gestoken<br> Verbonden met een paal moest de krijger dansen in de zon totdat de koorden loslieten of totdat hij bewusteloos raakte. (zie ook Okeepa)<br> &nbsp;<br> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"><img alt="okeepa" src="afb/okeepa1.JPG" style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 476px;"> &nbsp;<img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 273px;" alt="buffalodance91" src="afb/buffalodance91.JPG"><br> <big>Okeepa &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Buffalodance</big><br> <br> <img alt="mandanokeepa" src="afb/mandanokeepa.JPG" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 260px;"><big> <br> Het goede en kwade <br> Okee-hee-dee)</big><br> <img alt="wolfchiefmandan" src="afb/wolfchiefmandan.jpg" style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 245px;"> &nbsp;<big><img alt="yanktonay3" src="afb/yanktonay3.JPG" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 275px;"></big> <big><br> Wolfchief</big></td> <td style="vertical-align: top;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">De Mandans&nbsp;en de Okeepa.</span><br> <br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">De </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">Mandans</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;"> </span>kenden een dergelijk rite in een wat ander vorm: de </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">Okeepa</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> kenmerkend verschil was dat de krijgers aan het plafond in een aardenhuis hingen. Het is het ultieme bewijs van moed en het verdragen van pijn op weg naar het volwassen krijgerbestaan.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Het begint met het hangen aan pennen door het vlees van borst en ledenmaten verzwaard met bizonschedels totdat men vanzelf losraakt. Er komen nog een aantal seremoni&euml;n achteraan, bijvoorbeeld waar &nbsp;de goede geest , de kwade (</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Okee-hee-dee</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">) overwint en deze door het volk wordt verjaagd. Dat is op de volgende afbeelding te zien.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Een theorie gaat uit van voorouders die uit Wales kwamen onder leiding van</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="font-weight: bold;">Madoc</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ( </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eerste man</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">), althans volgens een legende. De schilder </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Catlin </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">o.a maakt melding van overeenkomsten tussen de taal van de Mandans en de Welshman. </span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tussen de indianen zijn er veel met blauwe ogen en lichter tot bijna blond gekleurd haar. Deze " eerste man", zou zich opgeofferd hebben voor zijn volk, geslachtofferd door de Cherokees, gesymboliseerd met deze rite. </span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Een andere theorie gaat uit dat het een restant is van het lijdensverhaal van </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Christus</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> in de overlevering via de Welshmen bij de Mandans is terechtgekomen.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Weer andere&nbsp; beweren dat een aantal Mandans mogelijk van de Vikingen afstammen, die zijn daadwerkelijk in Amerika geweest. Niets van dit alles is berwezen.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">In </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">1837</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> legde een Mississippistomer aan bij de Mandans aan de bovenloop van de </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Missouri</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> bij het Mandandorp</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="font-weight: bold;">Hang Kush</span> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">met een aantal zieke mensen aan boord.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">In een korte tijd werd het volk van de Mandans, maar ook andere</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">stammen in de buurt zoals de Hidatsa getroffen door een</span> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;"> pokkenepidemie</span>.</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> Het grootste deel van de stam kwam om. Catlin &nbsp;en Bodmer hadden weinig jaren ervoor de laatste portretten vastgelegd van o.a</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> Wolfchief en Matho Topeh &nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">(4 beren), en vele andere stamleden. Catlin was de enige blanke die de Okeepa seremonie van dichtbij mocht aanschouwen.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">De latere overlevende Mandans namen veel van de cultuur van de </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dakota's </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">over. Vergelijk hier het portret van een Mandan in de nadagen met die van een Yanktonai.</span><br> <br> <img alt="mandan1840" src="afb/mandan1840.JPG" style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 248px;"> &nbsp;<img alt="mandan3" src="afb/mandan3.JPG" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 268px;"><br> <big>Mandan 1830-40 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Mandan in nadagen<br> &nbsp; <br> Yanktonay</big></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 836px; height: 268px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p style="color: rgb(51, 0, 51);" class="first-letter">Counting Coup</p> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Een vijand doden was niet echt een teken van dapperheid bij de prairieindiaan. Dat kon je immers ook op veilige afstand doen. Een vijand dicht benaderen, aanraken en heelhuids wegkomen dat was een teken van dapperheid. Dat werd </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">counting coup</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> genoemd. Elke aanraking was een coup.Vaak werd dat met de speciale </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Coupstick</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> gedaan. En elke coup betekende een extra arendsveer in de hoofdtooi. Krijgers die dus veel vijanden op deze manier hadden verslagen(en soms ook gedood)droegen een enorme tooi. Die tooi heeft dus niets te maken met of je al of niet een opperhoofd was. Wel was er vaak een combinatie(Sitting Bull). Er was een Crow hoofdman die zelfs</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Plenty Coups</b> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">heette.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Een hele extreme vorm van dapperheid en doodsverachting was dat krijgers zich met een speer vastpinden in de grond en doorvocht totdat de vijand was verdwenen of totdat je zelf de dood vond. Met name bij de Cheyennes was dat bij het</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Dog Soldier-genootschap</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">(groep krijgers met eigen rituelen) gebruikelijk.</span><br> </td> <td align="left" valign="top"> <img style="border: 2px solid ; width: 331px; height: 250px;" src="afb/countingcoup_2.jpg" alt="countingcoup" bordercolor="DarkBlue"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Counting Coup</h4> </td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 822px; height: 337px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p style="color: rgb(51, 0, 51);" class="first-letter">Adelaarsveren</p> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Een dapper krijger ging zelf op pad om adelaarsveren te bemachtigen. Vaak groef hij een kuil in de grond, waar hij zelf in kon zitten en camoufleerde het geheel met takken, bladeren en gras. Vlak bij de kuil of aan de takken maakte hij een prooidier vast. Bijvoorbeeld een konijn. geduldig wachtte hij af totdat de adelaar in de buurt kwam. Het hoge gemiauw was soms al van ver te horen. Wanneer de roofvogel zich op zijn prooi wilde storten sprong de krijger op uit de kuil en probeerde aanvaller bij de poten te grijpen. Na een soms bloedige worsteling, die niet altijd goed afliep probeerde de krijger &eacute;&eacute;n of meer met</span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"></span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">name staartveren te veroveren. Soms nam hij het gedode dier, indien hij daarin slaagde, in zijn geheel mee.&nbsp;</span> </td> <td align="left" valign="top"> <img style="width: 217px; height: 289px;" src="afb/adelaarsveren.jpg" alt="Adelaarsveren" bordercolor="DarkBlue" border="2"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Adelaarsveren</h4> </td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 836px; height: 473px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"> <p class="first-letter">Medicijnman</p> Een medicijnman had contact met de geesten en met bv <span style="font-weight: bold;">Wakan Tanka(</span>de Grote Geest) of in het oosten met <span style="font-weight: bold;">Manitou</span> of <span style="font-weight: bold;">Wakonda</span>(Irokezen). Hij was daarom de organisator van allerlei seremoni&euml;n. Daarnaast had hij verstand van geneeskrachtige kruiden, grassen enz. Hij was dus niet alleen geestelijk leider, maar ook genezer.<br> Medicijnmannen kregen hun roeping meestal al op jonge leeftijd doormiddel van <span style="font-weight: bold;">visioenen.</span><br> Hier probeert medicijnman, zoals de schilder Catlin hem zag omstreeks 1835 een zieke te genezen.. De medicijnman <br> verbrand salie of grassen om daarmee de kwade geesten te verbannen. Hij gebruikt daarbij ook een ratelaar. Hij is getooid in een dierenhuid.<br> Op de achtergrond in deze teepee vinden we allerelei attributen van de krijger. Een schild, een backrest, speren en een parflech. Op het schild is een&nbsp; bizonkop te vinden. De zieke ligt op een bakrest en onder een bizondeken.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"></span><br> </td> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" align="left" valign="top"> <img style="width: 313px; height: 410px;" src="afb/medicijnman1835.JPG" alt="medicijnman1835" bordercolor="DarkBlue" border="2"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Medicijnman </h4> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 825px; height: 269px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"> <p class="first-letter">De vredespijp(calumet)<br> </p> Dit voorwerp spreekt tot ieders verbeelding en we willen hem graag" met iemand roken". Inderdaad werd de pijp altijd gerookt bij onderhandelingen met het Amerikaanse, Franse of Engelse leger. <br> Maar de pijp werd ook gebruikt bij andere seremonies. De zorgvuldig geslepen pijpenkop was speciaal vervaardigd van <b>"Catlinite"</b> (genoemd naar de schilder Catlin, die het voor het eerst ontdekte), een steensoort die je in &eacute;&eacute;n bepaalde groeve kon vinden in Minesota. Stammen die uiteindelijk verweg van deze groeve woonden verkregen het materiaal door onderlinge (ruil)handel. De steel van de pijp werd nog eens versierd met bandages en bv veren. Bij het roken was het de bedoeling de rook in de 4 windrichtingen te blazen en naar boven in de richting van de Grote Geest( Wakan Tanka bij de Sioux, Manitou in het Oosten, Levengever bij de Apaches).&nbsp;<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"></span> </td> <td valign="top"> <img style="border: 2px solid ; width: 323px; height: 220px;" alt="vredespijproken" src="afb/vredespijproken.JPG" bordercolor="DarkBlue" hight="240"><br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 350px; height: 245px;" alt="calumetten" src="afb/calumetten.JPG"></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 828px; height: 190px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; color: rgb(51, 0, 51);"> <p class="first-letter">De zweethut<br> </p> Voordat een indiaan een belangrijke rol ging vervullen bij een seremonie, bv voorafgaande aan de zonnedans. Of ook wel voordat een krijger de strijd aanging of zelfs een krijgstocht ging leiden, moest hij zich ritueel zuiveren. Alle "oneffenheden" moesten uit zijn lichaam. Deed hij dit niet dan kon hij onheil of mislukking over zich afroepen. Die reiniging gebeurde in de <b>zweethut</b>. De hitte binnen de hut werd verkregen door verhitte stenen. Een soort sauna dus. De indiaan ging ook inderdaad schaars gekleed naar binnen. <br> </td> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"> <img src="afb/zweethut.jpg" bordercolor="DarkBlue" hight="180" border="2" width="240"></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 815px; height: 258px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <img style="border: 2px solid ; width: 281px; height: 234px;" src="afb/oudengraf.JPG" alt="oudengraf" bordercolor="DarkBlue" hight="210"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);"> Dodenstellage<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"></span></h4> </td> <td valign="top"> <p style="color: rgb(51, 0, 51);" class="first-letter">De ouden en de dood<br> </p> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">De indianen ha</span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"></span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">dden groot respect voor de ouderen. Zij hadden de wijsheid in pacht. Graag werd er geluisterd naar de oude verhalen van gebeurtenissen en ook legendes, waarin wijze lessen werden verpakt. Vooral voor de jeugd was dat erg belangrijk.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Grote beslissingen werden pas genomen na rijp beraad in de vergadering van de wijze oude mannen. Aan de andere kant: het leven was hard. Als een stam onverhoopt moest verder trekken en soms een lange tocht gingen ondernemen al of niet in de koude tijd, dan hielden de ouden dat niet vol. Meestal vroegen zij dan zelf om achtergelaten te worden om te wachten op de dood. </span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">Zo ontlasten zij de stam van mogelijk oponthoud. En dat laatste zou altijd gevaar betekenen. Vlak voor hun dood hieven ze vaak een dodengezang aan. Doden werden ingepakt en boven op </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">hoge stellages</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> gelegd. Zo konden zij niet belaagd worden door wolven, coyotes enz. Symbolisch zou je kunnen zeggen dat ze wat dichter bij de Grote Geest waren. Soms werden lijken in grotten of spelonken gelegd. Van de Apache Cochise is bekend dat hij met paard en al is bijgezet. Ook van Sitting Bull is bekend dat hij werd begraven. Zijn graf is na een tijd weer teruggevonden. Recentelijk zijn er schendingen geweest en men wil de beenderen verplaatsen. Crazy Horse zou gezegd hebben vlak voor hij stierf:"Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier"(Wounded Knee). Daar is gevolg aan gegeven. </span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> </td> </tr> </tbody> </table> <span style="color: rgb(51, 0, 51);"> </span> <table style="width: 805px; height: 641px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"> <p class="first-letter">Vrouwen en Kinderen</p> Kinderen leerden de buitenwereld al vroeg kennen. Meteen na de geboorte werd de navelstreng na het wegsnijden in een speciale<b> amulet</b> (medicijnbuidel). Verwerkt en aan de hals gehangen. Het kind kreeg een voorlopige naam. Later kon het door visioenen of krijgsdaden een definitieve naam verwerven. Dat gold althans voor de jongens. Meisjes hielden meestal hun levenlang de zelfde naam: bv. Prairiebloem of Buffalo Child(Woman). Crazy Horse heette als kind b.v.<b> Curly</b> (vanwege zijn wat krullend haar). In een visioen werd hij een razend paard gewaar bedekt met hagelstenen en bliksem. Vandaar zijn latere naam(overigens ook de naam van zijn vader)<br> In het<b> Cradleboard(draagwieg)</b> droeg moeders het kind op de rug bij alle werkzaamheden: het schrapen en looien van de huiden, maken van kleding, verzamelen van voedsel, opzetten en inrichten van tepees. het kind kon zo al vroeg de wereld inkijken. Door allerlei spelletjes en door de verhalen van de wijze oude mannen leerden ze de wereld kennen. Speelgoed bestond uit nagemaakte voorwerpen, wapens,in het klein uit de werkelijkheid van alledag. Er werden ook poppen gemaakt. Jongens leerden al vroeg alles over wapens, paardrijden en de krijg. Sommige waren voorbestemd om door visioenen heel byzonder te worden: een medicijnman bv. zoals Sitting Bull of Crazy Horse.<br> Kinderen werden niet geslagen. Opvoeden ging met eenvoudige maar wel consekwent regels en de sociale controle van het dorp. Later leerden de jongens misschien een meisje kennen. Buiten haar tent kon hij haar lokken doormiddel van <b>fluitspel</b>. Als ze er op inging gingen ze samen "wandelen". Om haar hand te vragen moest je wel geschenken meenemen: paarden of huiden of iets dergelijks. Een huwelijk sluiten was zo gebeurd en samen ging je een tent opzetten. Eerst nog buiten het dorp. Later had je je eigen huishouden in de gemeenschap die overigens heel democratisch van opbouw was. Als vrouw had je wel alles over de huishouding te vertelllen, maar je bemoeien met de raad van mannen, de krijg enz. dat was ongepast. het hele dorp kon wel beslissen of iemand werd geaccepteerd als hoofdman. Zijn daden werden altijd gecontroleer<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"></span>d en beoordeeld ook door de vrouwen. In een wereld van de krijg waar elke dag weer mannen vielen was het trouwen met meerdere vrouwen een normale gewoonte. Na de dood van een vouw werd heel vaak haar plaats ingenomen door een zuster.<br> Noem een vrouw niet <b>"squaw"</b>, dat had een negatieve klank. Door blanken werden bepaalde vrouwen als hoer behandeld en misbruikt. Die mannen hadden het altijd over "squaw". </td> <td align="left" valign="top"> <img src="afb/crowwomcradle.jpg" alt="Crowwoman with papoose" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="240" width="180"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Crowvrouw met kind</h4> <img src="afb/ind_vrouw.jpg" alt="ind_vrouw" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="240" width="180"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Arikara vrouw met prachtige<br> versierselen.</h4> </td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> <br> <table style="width: 672px;" border="1" bordercolor="DarkBlue" cellpadding="2" cellspacing="3"> <tbody> <tr> <td style="color: rgb(51, 51, 255); width: 193px;" valign="top"> <img style="border: 2px solid ; color: rgb(0, 0, 153); width: 180px; height: 265px;" src="afb/redwhip.jpg" alt="redwhip" bordercolor="DarkBlue" hight="240"> <h4>Een oude krijger kan het &nbsp; nog navertellen. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Chief Red Wip van de Gros Ventre</h4> </td> <td style="color: rgb(51, 51, 255); width: 190px;" valign="top"> <img src="afb/mandanfullc1.JPG" alt="mandanfullc" bordercolor="DarkBlue" hight="240" style="border: 2px solid ; color: rgb(0, 0, 153); width: 180px; height: 267px;"> <h4>Mandan</h4> </td> <td style="color: rgb(51, 51, 255); width: 195px;" valign="top"><img style="color: rgb(0, 0, 153);" src="afb/crowwarrior.jpg" alt="Crow haardracht" bordercolor="DarkBlue" hight="240" border="2" width="180"> <h4>Crow indiaan<br> met pluimversiering</h4> </td> <td style="color: rgb(51, 51, 255); width: 191px;" valign="top"><img style="border: 2px solid ; color: rgb(0, 0, 153); height: 239px; width: 180px;" src="afb/woostah.jpg" alt="woostah" bordercolor="DarkBlue" hight="240"> <h4>Woostah, dochter van&nbsp;Dull Knife </h4> </td> </tr> </tbody> </table> <br> <table style="width: 821px; height: 530px;"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p style="color: rgb(51, 0, 51);" class="first-letter">Een andere haardracht<br> </p> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Terwijl de meeste prairieindianen lang haar droegen hadden met name de</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Pawnee</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> nog de haardracht van de Oostelijke krijgers. In de wouden was lang haar bij krijgers onhandig omdat je aan takken kon blijven hangen en in struiken verward kon raken. Zo bleef er alleen een pluk haar bovenop de kruin staan al of niet in de vorm van een borstel. Of het hoofd werd helemaal kaal geschoren en daarbovenop een </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">"roach"</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> van geverfd hertenhaar gezet. Tegenwordig wordt dat een Mohawk-kapsel genoemd, bij punkers wel gebruikelijk. De westerlijke stammen zijn weer meer bekend om hun opgekamde pony, al of niet met een verfje. Dat zien we bij o.a.de Shoshone, Ute en Crow. De laatste voegden er dan nog de typische pluimpjes aan toe, waar soms nog een rij pijpjes aan werd bevestigd.<br> Ook hoofdtooien konden erg verschillen. In plaats van de bekende verentooi werden ook horens van de bizon gebruikt of zelfs een hele vogel zoals bij dez blackfootkrijger. Hier zijn ook wezelstaarten toegevoegd, vaak ook bevestigd aan de verentooi (zie de illustratie boven). &nbsp;Soms werd ook een haarband met veren gedragen in latere jaren. &nbsp;<br> </span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"></span><br> <span style="color: rgb(51, 0, 51);"> <img style="width: 186px; height: 248px;" bordercolor="DarkBlue" alt="blackfootwithornaments" src="afb/blackfootwithornaments.JPG" border="2"></span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> &nbsp; &nbsp;<img style="border: 2px solid ; width: 195px; height: 245px;" bordercolor="DarkBlue" alt="blackfootwolve" src="afb/blackfootwolve.JPG"> &nbsp; <img style="width: 187px; height: 247px;" bordercolor="DarkBlue" alt="jongesiouxchief" src="afb/jongesiouxchief.JPG" border="2"> <img style="width: 184px; height: 249px;" alt="bullcrow" bordercolor="DarkBlue" src="afb/bullcrow.JPG" border="2"></span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Horen hoofdtooi (Blackfoot) &nbsp;&nbsp; Blackfoot haarstijl<small> &nbsp;</small> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sioux-chief met veren&nbsp;tooi. &nbsp; &nbsp;Crow &nbsp;(Bull) met &nbsp;horens<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 255);"></span> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 800px; height: 1300px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 365px;"> <p style="color: rgb(51, 0, 51);" class="first-letter">Beroemde namen.&nbsp;</p> <b style="color: rgb(51, 0, 51);">De Kiowas's<br> <br> </b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">Al sinds <span style="font-weight: bold;">1864</span> verbonden de Kiowa's zich met de Commanches in hun strijd om de zuidelijke prairie en met name gericht tgen de Texanen.<br> Leiders waren <span style="font-weight: bold;">Satank(Satangya)</span>, herkenbaar aan grote hangsnor., <span style="font-weight: bold;">Satanta (Set-'t aiH-te)</span>, of te wel White Bear en <span style="font-weight: bold;">Lone Wolf</span>.<span style="font-weight: bold;"><br> Kicking Bird</span> was meer geneigd tot vrede na de oproep in <span style="font-weight: bold;">1868</span> aan de indianen om zich te vestigen in een reservaat. &nbsp;<br> De andere opperhoofden waren duidelijk &nbsp; &nbsp;&nbsp; opponent in deze zaak en wilde strijden voor de oude bizonjacht.<br> het reservaat werd gecontroleerd vanuit <span style="font-weight: bold;">Fort Sill. </span>Keer op keer probeerde men uit het reservaat te ontsnappen om het vrije prairieleven weer op te pakken. Bij een van die keren werd een goederenkonvooi overvallen. Satanta claimde de leiding daarbij, hoewel het idee meer &nbsp;van de medicijnman<span style="font-weight: bold;"> Skywalker</span> kwam. <br> Satank en Satanta werden gevenagen genomen. Satank hief een doodszang aan en probeerde, na&nbsp; zich van de boeien ontdaan te hebben, met een mes aan te vallen. Hij werd terstond neergeschoten.<br> Lone Wolf probeerde keer op keer zijn leider Satante<br> vrij te krijgen.De overheid wilde Satanta eigelijk als een soort gijzelaar vasthouden. De vrijheid kwam in <span style="font-weight: bold;">1873</span>. Samen met &nbsp;<span style="font-weight: bold;">Quanah Parker</span> werd de strijd om het behoud van de bizon voortgezet. In <span style="font-weight: bold;">1874 </span>was het laatstegevecht( zie hieronder) De indianen moesten zich overgeven in 1875. Satanta werd weer gevangen gezet. Hij pleegde in <span style="font-weight: bold;">1878</span> zelfmoord door zich vanuit het gevangenishospitaal door het raam naar beneden te storten. Kicking Bird en Sky Walker stierven vlak na elkaar op raadselachtige wijze. Ook Lone Wolf stierf kort daarna aan een ziekte. De macht van de Kiowa's was gebroken.<br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 270px;" alt="trailingtheenemy" src="afb/trailingtheenemy.JPG"><br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">Trailing-the-enemy, Kiowa</span><br> <br> <br> </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">De Comanches</b> <br> <br> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Zij leefden en jaagden op het zuidelijke prairiegebied Zij arriveerden in het zuiden rond </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1700.</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> De naam is een verbastering van het Ute-woord:</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Komah't.</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> De bekendste vertegenwoordigers waren de</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Kwahadi-Comanches.</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> Andere stammen waren de</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Penateka's en Yap-eaters.</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> Comanches waren verwant met o.a. de Shoshones uit het westen van de Verenigde Staten. Hun gemeenschappelijke taal was het </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Uto-Astecan. </b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">Samen met de Kiowa's kwamen ze in verzet tegen de blanken. Hun leiders: </span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">o.a<span style="font-weight: bold;">.Tien Beren</span></span><i style="color: rgb(51, 0, 51);">, </i><span style="color: rgb(51, 0, 51);">die al snel volgelingen ging verliezen toen hij besloot meer als een blanke te gaan leven, </span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">en Quanah Parker</span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">. </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Tien Beren</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> werd al in </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1840</b> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">als leider genoemd</span>. <b style="color: rgb(51, 0, 51);">Quanah Parker</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> was de zoon van </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Cynthia Ann Parker,</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> een blank meisje dat eens door de Comanches werd gekidnapt. Ze trouwde met</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Zwerver</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> (</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">Peta Nocona</span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">) en kreeg haar indiaanse naam</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Naduah.</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> Quanah werd in </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1845</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> geboren nabij </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Wachita-Falls.</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> In </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1874</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> was de bekende slag bij </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Adobe Walls</b> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Medicijnman </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Isatai </b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">was daar samen met Quanah een van de verzetsmensen. Na zijn overgave vestigde Quanah zich op het reservaat bij<span style="font-weight: bold;">Fort Sill</span>. Daar stierf hij in </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1911.<br> </b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"></span> </td> <td style="text-align: left; width: 137px; vertical-align: top;"> <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 261px;" alt="setainte17" src="afb/setainte17.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">Satanta( White Bear) in de gevangenis.</span><br> <br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">White Bear werd door de Commanches John de Blazer genoemd. Hij had ooit een trompet buitgemaakt en er op leren spelen. Bij gevechten kon <br> hij zo soldaten misleiden.<br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 210px; height: 305px;" alt="shosneekiowa" src="afb/shoshoni.jpg"><br> &nbsp;<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">Kiowakrijger</span><br> </span> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 218px; height: 300px;" alt="lonewolfkiowa" src="afb/lonewolfkiowakl21.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Lone Wolf<br> <br> </span> <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 275px;" alt="kickingbird" src="afb/kickingbird.JPG"><br> <span style="font-weight: bold;"><br> Kicking Bird</span><br> <br> <img src="afb/tienberen.jpg" alt="Tien Beren" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="240" width="180"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Tien Beren</span><br> </td> <td style="text-align: left; vertical-align: top;"> <img style="border: 2px solid ; width: 208px; height: 300px;" alt="satank" src="afb/satank1.JPG"><br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">Satank (Satangya),</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">Sitting Bear</span><br> <img alt="tehtootsah" src="afb/tehtootsah18371.JPG" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 269px;"><br> <span style="font-weight: bold;">Teh-toot-sah, Kiowa zoals Catlin</span><span style="font-weight: bold;"> hem zag (1835)<br> <br style="font-weight: bold;"> </span> <img bordercolor="darkblue" alt="comanche" src="afb/comanche.jpg" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 275px; font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"> <br style="font-weight: bold;"> <span style="font-weight: bold;">Comanche (Kamp politie)<br> <br> </span> <img style="font-weight: bold;" src="afb/quanahparker.jpg" alt="Quanah" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="240" width="180"><br style="font-weight: bold;"> <h3 style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;"><small>Quanah Parker</small></h3> <img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 250px;" alt="asatoyeh" src="afb/asatoyeh.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Asa Toyeh, Commanche</span> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 760px; height: 621px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"><b>Cheyenne en Arapaho</b> <br> <br> <span style="font-weight: bold;"></span>&nbsp;De Cheyennes, die in een noorderlijke en zuiderlijke groep te verdelen zijn werkten nauw samen met de Arapahoe. Later verbonden de noorderlijke Cheyennes zich vooral met de sioux met name na de <b> Sandcreek Massacre</b> door <b>kolonel Chivington</b> in <b>1864.</b> Leiders daar waren<b> White Antilope en Black Kettle</b>, zij waren voor vrede, maar dat hielp hen niet. Ook<span style="font-weight: bold;"> Little Raven</span> van de Arapaho koos voor de vrede. Van de Cheyennes verder nog <span style="font-weight: bold;">Neva, Little Chief</span> en<span style="font-weight: bold;"> Man on a cloud.</span><br> White Antilope plaatste zelfs een witte vlag voor zijn tent, maar werd koelbloedig<b> </b>neergeschoten<b>. Roman Nose</b> vocht vooral door tegen de blanken. Hij stierf uiteindelijk in de zoveelste slag, hoewel het eerst leek of geen kogel hem kon raken. Black Kettle vond later de dood in <span style="font-weight: bold;">1868</span> bij de onmenselijke<b> Washita Massacre</b> door <b>Generaal George Custer.</b> Min of meer een herhaling van Sand Creek. Latere leiders waren<b> Dull Knife en Little Wolf. </b> Zij vochten bitter om de barre toestanden in het reservaat te ontvluchten.Ze moesten een lange tocht maken om de soldaten uit handen te blijven.Ze volgenden allebei met hun mensen een andere route en moesten voor hun vrijheid vechten en een hoge tol betalen. Uiteindelijk gaven ze zich over.Dat alles na de grote<span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><b> </b>gevechten van 1876 waarbij Custer werd verslagen bij de<span style="font-weight: bold;"> Little Big Horne. </span><br> Het leger wilde alle indianen daarna zo snel mogelijk in een reservaat onder brengen. Maar daar werden ze niet altijd op een goede manier behandeld.<br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 252px;" alt="manonacloud" src="afb/manonacloudcheyenne.JPG"> <br> <br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">Man on a cloud</span><br> <br> Westman <span style="font-weight: bold;">William Bent</span> had in het gebied zijn sterkte en handelspost. Hij had een goede verstandhouding met de indianen. Hij trad vaak als bemiddelaar op. Zijn vrouw was een Cheyenne. Zijn zoon <span style="font-weight: bold;">George Bent</span> trok later samen met de Cheyennes op. &nbsp;Er bestaat ook een foto waarop LIttle Raven met zijn gezin is te zien naast William Bent. Zijn verhaal is mooi verwoord in de tv serie destijds: Centennial, waarin wel andere namen werden gebruikt.<br> </td> <td align="left" valign="top"> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><img style="width: 172px; height: 232px;" src="afb/blackkettle.JPG" alt="blackkettle" bordercolor="DarkBlue" border="2"></h3> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Black Kettle</small></h3> <p><img bordercolor="darkblue" alt="romannose" src="afb/romannose1.JPG" style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 257px;"></p> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small><span style="font-weight: bold;">&nbsp;Little Chief</span></small></h3> <img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 233px;" alt="littleraven" src="afb/littleraven.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Little Raven</span> </td> <td align="left" valign="top"> <img src="afb/littlewolf.JPG" alt="littlewolf" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="240" width="180"> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp; <small>Little Wolf</small></h3> <img style="width: 188px; height: 255px;" alt="dullknife2" bordercolor="DarkBlue" src="afb/dullknife2.JPG" border="2"><br> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Dull Knife</small></h3> <img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 215px;" alt="whiteantelope" src="afb/whiteantelopezw.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Whited Antelope</span><img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 261px;" alt="neva" src="afb/neva.JPG"><br> <span style="font-weight: bold;">Neva</span> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="text-align: left; width: 750px; height: 584px;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 559px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">Blackfoot<br> <br> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deze stam was nauw verwant met de <span style="font-weight: bold;">Blood</span> en <span style="font-weight: bold;">Piegan</span>. Alle drie jaagden op de Noorderlijke &nbsp;prairie. Samen worden ze ook weer Blackfoot genoemd. Der naam herinnert aan de zwart geverfde mocassins, of door het as van een prairiebrand of gewoon met verf. Ze noemde zichzelf de <span style="font-weight: bold;">Siksika.</span> Opmerkelijk detail was de verenhoofdtooi met kaarsrecht opstande veren anders dan elders op de prairie. Van de Shoshones verkregen ze omstreeks <span style="font-weight: bold;">1730</span> paarden en konden zo hun positie verstevigen. Ze streden met <br> <span style="font-weight: bold;">Flathead</span> en <span style="font-weight: bold;">Kutenais</span>, maar ook de trapperrs van de <span style="font-weight: bold;">Hudson-Bay Company, &nbsp;Northwest Company en &nbsp;de American Fur Company</span><br> In <span style="font-weight: bold;">1855</span> ondertekenden ze mede een vredesverdrag dat pas rind <span style="font-weight: bold;">1864</span> door onenigheden werd verstoord. Dit kwam door de verkoop van wiskey aan jonge krijgers. In &nbsp;<span style="font-weight: bold;">1870</span> vond een bloedbad plaats aangericht door <span style="font-weight: bold;">Colonel E. M.&nbsp; Baker. </span>Er werden <span style="font-weight: bold;">173 </span>mannen, vrouwen en kinderen afgeslacht van de <span style="font-weight: bold;">Piegan </span>stam van <span style="font-weight: bold;">Bear Chief en Red Horn. </span>De meeste overlevenden trokken naar <span style="font-weight: bold;">Canada.<br> </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;"></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;"></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;"></span></span><br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp; <img style="border: 2px solid ; width: 179px; height: 239px;" alt="redcrowblood" src="afb/redcrowbloodKl.JPG"><br> <span style="color: rgb(0, 0, 153);">Red Crow ( Blood)<br> <img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 242px;" alt="yellowkidney" src="afb/yellowkidney.JPG"><br> Yellow Kidney, Piegan</span></span></span></td> <td style="vertical-align: top;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;"><img style="border: 2px solid ; width: 264px; height: 211px;" alt="bloodtepaard" src="afb/blopdeuitkijk.JPG"><br> <br> <span style="color: rgb(0, 0, 153);">Blackfoot op de uitkijk<br> <br> </span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;"><img style="border: 2px solid ; width: 230px; height: 296px;" alt="blackfootruiter94" src="afb/blackfootruiter94.JPG"><br> <br> <span style="color: rgb(0, 0, 153);">Blackfoot ruiter<br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 247px;" alt="ironbrestpiegan" src="afb/ironbrestpiegan.JPG"><br> <br> Iron Brest, Piegan<br> <br> </span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"></span></span></span></td> <td style="vertical-align: top; width: 10px;"><img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 283px;" alt="birdrattler" src="afb/birdrattler.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Hoofdtooi (Bird Rattler)<br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 272px;" alt="blackftwhorns" src="afb/blackftwhorns.jpg"><br> <br> Buffalo horns<br> <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 269px;" alt="piegandandy" src="afb/piegandandy.JPG"><br> <br> Piegan dandy</span></td> </tr> </tbody> </table> <p><img alt="upsarokaman" bordercolor="DarkBlue" src="afb/blackfootruiter14.JPG" style="border: 2px solid ; color: rgb(0, 0, 153); width: 435px; height: 616px;">&nbsp; &nbsp;<span style="font-weight: bold;">Blackfootruiter kleurplaat</span></p> <table style="text-align: left; width: 805px; height: 336px;" bgcolor="#fafad2" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td><span style="font-weight: bold;">Indianen in de 20e en 21e eeuw: nieuwsfeiten.<br> <br> </span> <table style="text-align: left; width: 722px; height: 284px;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 211px;"><img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 268px;" alt="runningbird" src="afb/runningbird.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;"></span>Een van de prominente Kiowa opperhoofden in Oklahoma was<span style="font-weight: bold;"> Running Bird</span> of te wel: <span style="font-weight: bold;">Ta-ne-haddle</span></td> <td style="vertical-align: top; width: 267px;">Aan het begin van de vorige eeuw, tussen <span style="font-weight: bold;">1902</span> en <span style="font-weight: bold;">1913 </span>maakte &nbsp;<span style="font-weight: bold;">Joseph Dixon</span> studie van de indianen in de veronderstelling dat ze op het punt stonden te verdwijnen. Daarom noemde hij zijn boek <span style="font-weight: bold;">The Vanishing race. </span>Er werden nog heel wat foto's gemaakt van Indianen in hun traditionele kleding.<span style="font-weight: bold;"><br> <br> </span></td> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 265px;" alt="apachejohnka" src="afb/apachejohnka.JPG"><br> <br> Een ander was<span style="font-weight: bold;"> Chief Apache-John,</span> een Kiowa-Apache</td> </tr> </tbody> </table> <br> <table style="text-align: left; width: 764px; height: 30px;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td><img style="border: 2px solid ; width: 165px; height: 212px;" alt="indianen20ee" src="afb/indianen20eE.JPG"></td> <td style="vertical-align: top;">Op <span style="font-weight: bold;">27 februari 1973</span> bezetten de Sioux <span style="font-weight: bold;">Wounded Knee.</span> Hiermee komen de indianen weer in het nieuws en wordt de aandacht gevestigd op eeuwenr van volkenrenmoord en onderdrukking. Er vielen bij de bezetting een paar doden. Maar overal werd sympathie gewekt.<span style="font-weight: bold;"> AIM</span> Leiders als <span style="font-weight: bold;">Dennis Banks en Russel Means</span> komen in de picture. De bezetting duurt tot 8 mei. <span style="font-weight: bold;">Marlon Brand</span>o weigert een Oscar vanwege de gebeurtenissen.<br> <br> Er worden later&nbsp; in <span style="font-weight: bold;">1975 2 FBI agenten</span> neergeschoten en een <span style="font-weight: bold;">indiaanse jongen van 18 jaar</span> op het reservaat<span style="font-weight: bold;"> Pine Ridge</span>. Ook vlak bij Wounded Knee en dat zet kwaad bloed. Er word een klopjacht gehouden en later arrestaties verricht.&nbsp; <span style="font-weight: bold;">Leonard Peltier</span>, hoewel waarschijnlijk onschuldig, heeft er nog jaren last van in de gevangenis. Ook <span style="font-weight: bold;">Leonard Crow Dog </span>wordt heen en weer gesleept &nbsp;tussen 14 gevangeissen en vals beschuldigd. Slachtoffer van klassejustitie en discriminatie. </td> </tr> </tbody> </table> Marlon Brando simpatiseert steeds met de indianen. In 1975 doet hij zelfs mee bij de bezetting van het klooster te <span style="font-weight: bold;"><br> Gresham</span> (om er een hospitaal van te maken) door de <span style="font-weight: bold;">Menominee</span>. Later gaf hij ook een stuk land weg aan de stam<br> van de" <span style="font-weight: bold;">Rode Wind"</span> ten noorden van Los Angelos.<br> <br> <span style="font-weight: bold;">2 maart 1976</span>: <span style="font-weight: bold;">Rode Vos</span>, opperhoofd van de Sioux en&nbsp;&eacute;&eacute;n van de laatste indianen die de slag bij Little Big Horn heeft meegemaakt, sterft op 105 jarige leeftijd.<br> <br> <span style="font-weight: bold;">1983. </span>Op verzoek van de <span style="font-weight: bold;">World Council of Indigenous People</span> wordt een delegatie van 8 hoofden en raadgevers van <br> de <span style="font-weight: bold;">Dakota-Objibway Tribal Council</span> uitgenodigd om naar <span style="font-weight: bold;">Guatamala</span>, samen met&nbsp;&nbsp;vertegenwoordigers van andere <br> Indiaanse organisaties&nbsp; van de R.K. kerk,te komen. Aan de grens met Mexico zijn zeker 70.000 indiaanse vluchtelingen<br> die verdreven zijn uit hun verbrande dorpen gedurende een verwoedde strijd door de regeringstroepen. De inmenging <br> van de V.S. doet niet veel goed. Deze delegatie moet proberen de situatie meer bekendheid te geven en de opinie te beinvloeden in het noorden.<br> </td> </tr> </tbody> </table> <a href="#prairie">Naar boven</a> </body> </html>