<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Zuidoostinhoud</title> <link rel="stylesheet" href="tekst_def.css" type="text/css"> <meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(transition=21, Duration=2.0)"> <meta http-equiv="Page-Exit" content="revealTrans(transition=12, Duration=1.0)"> <meta name="keywords" description="" contents=" indianen cultuurgebieden kleurplaten noordoost zuidoost zuidwest subarctic noordwestkust california plateau grote bekken prairie pueblo tepee wigwam totempaal hogan adelaar grizzlybeer bizon gaffelbok eland wapitihert bever zeeotter orka walvis ratelslang "> <meta name="author" contents="Webdesign door:Ed de Bruijne"> </head> <body style="background-color: rgb(175, 238, 238); width: 850px;"> ss<a name="zuidoost" id="zuidoost"></a> <h1 style="color: rgb(51, 0, 51);">Zuidoost</h1> <table cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <img src="afb/cherokee_l.jpg" alt="Cherokee" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="300" width="210"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Cherokee</h4> </td> <td valign="top"> <p class="first-letter">D<span style="color: rgb(51, 0, 51);">e </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Seminolen</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> waren eigenlijk gevluchte restanten van de 5 geciviliseerde stammen die het zuidoosten bewoonden. Te weten de </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Choctaw ,Chickasaw ,Cherokee ,Creek en (Seminole)</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> Met name de eerste 4(vooral de Cherokee) werden grotendeels weggevoerd naar het latere Oklahoma. De gebeurtenis werd bekend als de</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Trail Of Tears.</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> omstreeks </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1830</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">. Daarna bleven de Seminole in Florida hardnekkig tegenstand bieden tegen de Amerikanen onder</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Osceola</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Eerder hadden met name de <span style="font-weight: bold;">Creek</span> zich al verzet.In zijn zoektocht naar eenheid onder de stammen heeft Tecumseh al de Creek voor zich weten te winnen, net voor de slag bij de Tipcannoe. Tecumseh's moeder was een Creek. Na de laatste oorlog tussen Amerikanen en Engelsen waarbij Tecumseh meevocht,raakten de Creeks verdeeld in de <span style="font-weight: bold;">White Sticks en de Red Sticks</span>, resp. voorstanders voor de blanke beschaving en zij die zich er tegen verzetten. De Creek-War duurde tot 1818.</span></p> <p class="first-letter"><span style="color: rgb(51, 0, 51);">Al in de 16e eeuw hielden de Spanjaarden huis in Florida </span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">en roeiden praktisch de oudere inheemse stammen </span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">zoals de</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Timucua</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> uit. De lege plekken werden later door de Seminolen ingenomen. Een andere oude stam met een op de Azteken gelijkende, zij het primitievere cultuur, waren de </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Natchez</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Hoofdmannen hadden daar absolute macht en werden gelijk Aztekenvorsten behandeld. Op draagstoelen werden zij rondgedragen en als een<span style="font-weight: bold;"> Zon</span> vereerd. De Cherokee zijn later vooral bekend geworden door hun alfabeth,</span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> uitgevonden door </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Sequoya</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"><span style="font-weight: bold;">h</span> in </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1821</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">. Sequoyah was overigens een halfbloed, half Cherokee half Engels. Zie verder &nbsp;de rubriek: beroemde namen.<br> Met name ook veel Schotten hebben zich vermengd met Cherokee. Die woudreuzen(bomen)in het westen zijn inderdaad naar hem vernoe</span> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3 style="color: rgb(51, 0, 51);">Stammen</h3> <table style="background-color: rgb(0, 206, 209);" border="2" bordercolor="DarkBlue" cellpadding="4"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <ol type="1"> <li>Cherokee</li> <li>Choctaw</li> <li>Creek</li> <li>Chickasaw</li> <li>Seminole</li> </ol> <ol type="1"> <img style="width: 118px; height: 118px;" src="afb/creekbask.jpg" alt="creek mand"> </ol> </td> <td bgcolor="#00ced1" valign="top"> <ol start="6" type="1"> <li>Natchez</li> <li>Muskogee</li> <li>Timucua</li> <li>Chitimacha</li> <li>Calusa</li> <li>Yuchi</li> <li>Catawba</li> </ol> <ol start="6" type="1"> <img style="width: 101px; height: 127px;" src="afb/calusamask.jpg" alt="calusa masker"> </ol> </td> <td valign="top"> <img src="afb/osceola.jpg" alt="osceola" bordercolor="darkblue" border="2" height="240" width="180"> <h3><small>Osceola</small></h3> Leider van de Seminolen bij de<br> verdediging van hun grondgebied<br> tegen de Amerikanen. Hij werd <br> alleen gegrepen door verraad. </td> <td valign="top"><img src="afb/muskogee_o_st.jpg" alt="muskogee" bordercolor="darkblue" style="border: 2px solid ; width: 160px; height: 240px;"> <h3><small>Muskogee</small></h3> De Creek Confederatie <br> bestond voor een groot<br> deel uit Muskogee <br> samen met de Hitchiti.</td> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 245px;" alt="natchezph" src="afb/natchezph.jpg"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Natchez<br> <br> </span>De Natchez hadden nog veel elementen die we ook bij de oude Azteken tegen komen.<br> (Zie boven) Met name Franse ontdekkingsreizigers ( oa. De Champlain) ontdekten deze stam.<span style="font-weight: bold;"></span></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 757px; height: 875px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"> <p class="first-letter">Voordat de indianen met blanken in aanraking kwamen waren zij al veel talrijker dan bij de eerste contacten. De ziektes zoals <span style="font-weight: bold;">pokken</span>, die de blanken overbrachten doodden al grote delen van indianenstammen voordat het echte contact tot stand kwam. De eerste contacten waren al gelegd toen <span style="font-weight: bold;">Spanjaarden</span> de kust afstroopten op zoek naar goedkope slaven. Ze lokten de nieuwsgierige indianen aan boord en namen hen zonder pardon mee. Dat gaf natuurlijk bij de inboorlingen geen goede indruk! Voordat blanken handel gingen drijven met indianen en bv. de kralenversiering in zwang kwam, droegen de indianen versieringen van <span style="font-weight: bold;">stekelvarkenpennen</span> op de kleding en verierselen van<span style="font-weight: bold;"> been</span> of <span style="font-weight: bold;">schelp</span>. Hierbij mijn versie van zo'n indiaan in die tijd. <br> </p> </td> <td style="vertical-align: top; width: 250px;"><img style="width: 174px; height: 311px;" src="afb/prehistorie.jpg" alt="prehistorie" bordercolor="DarkBlue" border="2"> &nbsp; <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);"> Voor Columbus</h4> </td> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 149px; height: 319px;" alt="creekintrdress" src="afb/creekintrdress.JPG" align="top"><br> <br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Creek , eind 18e eeuw</span></td> </tr> <tr> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"> <p class="first-letter">Hier werden ook <b>wigwams</b> gebruikt, verder<b> grashutten.</b> O.a.De Natchez,&nbsp;Muskogee en Calusa bewoonden veelhoekige hutten en hadden <b>tempels op platforms</b>.<br> Dit waren nog de restanten van de oude beschavingen uit het hele Oostelijke Wouden gebied.&nbsp;<br> Overal zijn nog grafheuvels, soms in de vorm van bv.een slang te vinden en tempelheuvels.Vroeger ten tijde van de <b>Adenaculturen</b> waren die gigantisch.<br> Rond <span style="font-weight: bold;">1500</span> is voor<span style="font-weight: bold;"> De Mississippi Cultuur</span> bekend. Etowah was &eacute;&eacute;n van de grotere steden van die cultuur. Hier zien we al de vereering van hoofdmannen zoals we later terug zien bij de Nartchez ( de Zonnen)</p> <p class="first-letter">De 5 naties betrokken later vooral <b>blokhutachtige</b> type woningen. De Seminole in Florida hadden luchtige <b>open constructies: <b>de chickee.</b></b></p> <p class="first-letter"></p> </td> <td valign="top"><img src="afb/natchezhu.jpg" alt="natchezhuis" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="210" width="200"> <h4 style="color: rgb(0, 0, 153);"> Natchez huis</h4> <img style="border: 2px solid ; width: 217px; height: 286px;" alt="etowahhoofdman" src="afb/etowahhoofdman.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Hoofdman in Etowa 1491</span> </td> <td style="vertical-align: top;"> <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 268px;" src="afb/creek17.jpg" alt="Creek17" bordercolor="DarkBlue" align="top"> <h4 style="color: rgb(0, 0, 153);"> Creek</h4> </td> </tr> <tr> <td> <img src="afb/creekhouse.jpg" alt="creekhouse" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="210" width="270"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Creek huis</h4> </td> <td align="right"><img src="afb/seminolehouse.jpg" alt="seminolehuis" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="210" width="300"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Seminolehuis</h4> </td> <td><img bordercolor="darkblue" alt="natchez1" src="afb/natchez1.JPG" style="border: 2px solid ; width: 176px; height: 250px;"><br> <br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Natchez</span></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 849px; height: 348px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;"><img src="afb/serpentm1.jpg" alt="serpentmountain" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="210" width="300"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Adena grafheuvel: Serpentmount</h4> </td> <td valign="top"> <p class="first-letter">H<span style="color: rgb(51, 0, 51);">et leven van alledag</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Ook hier werd voor een groot deel op dezelfde manier in het levensonderhoud voorzien:</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">landbouw, jacht en verzamelen. Met name in het moerasgebied in het huidige Florida werd ook gejaagd op de </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">aligator.</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> De naam barbeque komt van</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> "Barbacoa"</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">,</span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> het roosteren van dat krokodillenvlees. Ook schildpadd</span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"></span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">en waren gewild. Hun rugschild werd vaak tot ratelaar verwerkt.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Onderlinge strijd was er ook. Mannen hielden van tatouages. Met name van de <span style="font-weight: bold;">Timucua</span> is dat bekend.</span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">Ze hadden ze over het hele lichaam.</span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"></span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> De Timucua van <span style="font-weight: bold;">Florida</span> kregen het al snel aan de stok met de Spanjaarden, die toch al een kort lontje hadden. Nadat al de helft van de indianen door de Wersterse ziekten waren geveld maakten de Spanjaarden met veel betere wapens en hun wreedheden het zaakje af. Binnen korte tijd waren alle indianen in Florida uitgeroeid of als slaven weggevoerd. later zijn de lege plekken door de Seminolen ingenomen.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">De <span style="font-weight: bold;">Muscogee</span> hielden vooral van blauwe beschilderingen(zie afbeelding boven):</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">de oorkogskleuren. Ook in het zuiden werd aan federatievorming gedaan.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Uiteindelijk waren de Geciviliseerde stammen er het gevolg van. Er vond met name vermenging met Schotse kolonisten plaats.</span><br> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 821px; height: 350px;" border="1" bordercolor="DarkBlue" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <img src="afb/timucuapl.jpg" alt="akker" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="180" width="240"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="width: 278px; height: 208px;" src="afb/timucuanj.gif" alt="alligatorjacht" bordercolor="DarkBlue" border="2"> <h4 style="color: rgb(0, 0, 153);">Timucua akker&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alligatorjacht</h4> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 153);">Oude culturen</span> <p><img bordercolor="darkblue" alt="floridacultuur" src="afb/floridacultuur.JPG" style="border: 2px solid ; width: 300px; height: 423px;">&nbsp;<img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 272px;" alt="muskogeequeen" src="afb/muskogeequeen.JPG"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-weight: bold;">Muskogee koningin</span></p> </td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"> <p> <img style="width: 218px; height: 306px;" alt="Timucua" src="afb/Timucua.JPG" bordercolor="darkblue" border="2"></p> <h4 style="color: rgb(0, 0, 153);">Timucua</h4> <img alt="muskogee2" src="afb/muskogee2.jpg" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 290px;"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Muskogee<br> <br> </span> </td> </tr> </tbody> </table> <t></t> <table cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td> <p class="first-letter">B<span style="color: rgb(51, 0, 51);">eroemde namen</span></p> <span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br> </span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Osceola<br> <br> </b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">De Seminolen ondertekende verdragen waarin zij beloofden land af te staan of te verhuizen. Maar uiteindelijk wilden ze Florida niet verlaten. Tot drie maal toe vochten de Seminolen tegen het Amerikaanse leger tussen </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1817</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> en</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> 1858.</b><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <b style="color: rgb(51, 0, 51);">Osceola </b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">(zie afbeelding boven)vocht samen met o.a. </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Billy Bowlegs</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> tussen</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> 1835</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> en </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1842</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> in de moerassen van Florida een ware querilla-oorlog. Het leger kwam keer op kee vast te zitten. Er volgde geen beslissing. Uiteindelijk werd Osceola onder een witte vlag uitgenodigd te komen onderhandelen. Hij werd echter verradelijk vermoord.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Billy Bowlegs volgde hem op.Hij streed de laatste oorlog tussen </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1855</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> en</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> 1858</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">. Toen moesten de Seminolen vertrekken. Toch wonen er heden te dage nog steeds Seminolen in Florida. Ze zijn bekend om hun typische klederdracht met patchwork.<br> <br> </span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sequoyah<br> <br> </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">De meeste mensen kennen de Sequoia als enorme cederboom in het west van Amerika, een boom die tot aan de wolken lijkt te raken en waar bij sommige een auto doorheen kan rijden, zij het dan door een uitgehakte tunnel!<br> De bomen zijn echter genoemd naar een zeer intelligente <span style="font-weight: bold;">Cherokee </span>uit de 19e eeuw. Juist met de naam <span style="font-weight: bold;">Sequoia of Sequoyah.</span> Waarom is die zo beroemd? Hij werd geboren in <span style="font-weight: bold;">1770 in Taskigi </span>in het huidige Tenessee. Later verhuisde hij naar Alabama en vocht als soldaat bij de <span style="font-weight: bold;">Battle of the</span> <span style="font-weight: bold;">Horseshoe Bend</span> tegen de Red Sticks (Renegades). In die tijd werd hij <span style="font-weight: bold;">George Guess</span> genoemd .Tussen ongeveer 1810 en 1818 begon hij met&nbsp; het ontwikkelen van een<span style="font-weight: bold;"> Cherokee alfabet.</span>&nbsp;Omstreeks 1825 kwam het lezen en publiceren in hun eigen taal voor Cherokees dichterbij. Het schrijfsysteem werd in de Cherokee Nation geadopteerd.Er verschenen al gauw ook Cherokeekranten.bv <span style="font-weight: bold;">De Cherokee Phoenix</span>.<br> Sequoyah stierfomstreeks <span style="font-weight: bold;">1843</span> terwijl hij op een reis naar Mexico op zoek was naar gedeporteerde stamgenoten. Er zijn behalve de bomen en parken ook scholen naar hem vernoemd. Op het portret van Sequoyah wordt hij meestal met rokend pijpje afgebeeld.<br> </span><br> </td> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 337px;" alt="osceolafullst" src="afb/osceolafullst1.jpg"><br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 247px;" alt="sequoyah" src="afb/sequoyah.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Sequoyah</span><br> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 865px; height: 640px;" border="1" bordercolor="DarkBlue" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <img style="border: 2px solid ; width: 191px; height: 263px;" src="afb/billybowlegskl.JPG" alt="billybowlegskl" bordercolor="DarkBlue"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Billy Bowlegs</h4> <p><img style="width: 176px; height: 264px;" alt="eminolevr2016" src="afb/seminolevr%2016.JPG"></p> <span style="font-weight: bold;">Seminole vrouw</span> </td> <td style="vertical-align: top; text-align: left; width: 255px;"><img style="width: 231px; height: 151px;" src="afb/seminole2.jpg" alt="seminolen" bordercolor="DarkBlue" border="2"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Klederdracht Seminolen</h4> <img style="border: 2px solid ; width: 190px; height: 272px;" alt="seminolekind" src="afb/seminolekind.JPG"><span style="font-weight: bold;"><br> Seminole jongen met Patchwork-kleding en <br> sluiting aan de voorkant.</span> </td> <td style="vertical-align: top;"><img style="width: 163px; height: 229px;" src="afb/seminole.jpg" alt="seminole" bordercolor="DarkBlue" border="2"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Seminole</h4> <img style="border: 2px solid ; width: 181px; height: 231px;" alt="creekseminole165" src="afb/creekseminole165.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Creek-Seminole</span> </td> <td valign="top"><img style="border: 2px solid ; width: 166px; height: 232px;" alt="chiteeyoholokleur" src="afb/chitteeyoholokleur.JPG" bordercolor="DarkBlue"><br> <br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Chitee Yoholo, The Snake <br> wich make noise.<br> Seminole hoofdman</span></td> </tr> </tbody> </table> <br> <table style="text-align: left; background-color: rgb(0, 206, 209); width: 735px; height: 718px;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"><img src="afb/oldseminole.JPG" alt="oldseminole" bordercolor="DarkBlue" style="border: 2px solid ; color: rgb(0, 0, 153); width: 497px; height: 709px;"></td> <td style="vertical-align: top; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">Indianen in de 20e en 21 e eeuw in het nieuws.<br> <br> 1991. </span>De <span style="font-weight: bold;">Cherokee</span> schrijver <span style="font-weight: bold;">Craig Strete</span> is in ons land om zijn nieuwe boek te promoten. Dat boek heeft als titel&nbsp;<span style="font-weight: bold;"> De doodsriten.</span><br> "de dood is voor de indianen even vanzelfspreken als de geboorte, je moet er niet voor vluchten!" aldus Craig.<br> Craig werd geboren te Fort Wayne, Indiana. Zijn ouders stierven toen hij 7 jaar oud was. daarna kwam hij bij een blank pleeggezin. &nbsp;Hij groeide op in de jaren 60 en kreeg een goede schoolopleiding.<br> <br> <span style="font-weight: bold;"> </span>Tegenwoordig zijn de &nbsp;<span style="font-weight: bold;">Seminole</span>&nbsp; redelijk welgsteld door hun inkomst uit het casino. In <span style="font-weight: bold;">2006 </span>kochten zij van het Britse entertainmentbedrijf <span style="font-weight: bold;">Rank Group </span>het<span style="font-weight: bold;"> &nbsp;Hard Rock Cafe </span>met horeca en casinoketen. Dat kostte hen maar liefst 965 miljoen dollar.<br> Seminole Gaming wil dit keten van casinos nog uitbreiden in de belangrijkste steden van de wereld.Behalve dan in Groot Brittani&euml; , omdat daar de Rank Group de thuisbasis heeft.<br> Wereldwijd zijn er 124 caf&eacute;'s, 4 hotels, 2 casinohotels en twee concertzalen van Hard Rock Cafe. nederland heeft er &eacute;&eacute;n in Amsterdam.<br> Volgens mij hebben&nbsp; mijn vriendin en ik&nbsp;er &eacute;&eacute;n bezocht in Warschau in 2012.<span style="font-weight: bold;"></span></td> </tr> </tbody> </table> <span style="font-weight: bold;">Seminole kleurplaat<br> <br> </span><a href="#zuidoost">Naar boven</a> </body> </html>