<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Zuidwest inhoud</title> <link rel="stylesheet" href="tekst_def.css" type="text/css"> <meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(transition=21, Duration=2.0)"> <meta http-equiv="Page-Exit" content="revealTrans(transition=12, Duration=1.0)"> <meta name="keywords" description="" contents=" indianen cultuurgebieden kleurplaten noordoost zuidoost zuidwest subarctic noordwestkust california plateau grote bekken prairie pueblo tepee wigwam totempaal hogan adelaar grizzlybeer bizon gaffelbok eland wapitihert bever zeeotter orka walvis ratelslang"> <meta name="author" contents="Webdesign door:Ed de Bruijne"> <style ="color: rgb(51, 0, 51);"></style> </head> <body style="background-color: rgb(245, 245, 220);"> <a name="zuidwest" id="zuidwest"></a> <h1 style="color: rgb(51, 0, 51);">Zuidwest</h1> <table style="width: 793px; height: 256px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p class="first-letter">D<span style="color: rgb(51, 0, 51);">it </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Hopimeisje</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> heeft de haardracht van een ongetrouwde schone. De Hopi waren een bekend volk onder de</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Pueblo-indianen.</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> Zij bewoonden permanente dorpen opgebouwd uit </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Adobe-huizen.</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> Adobe is een gedroogde kleitegel. Vroeger werden de dorpen in rotsopeningen gebouwd of bovenop een plateau in dit land van tafelbergen en cactuswoestijn.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Later werden de dorpen kleiner en op vlakker grond gesitueerd. Elke stam droeg de naam van de pueblo(zie afbeelding). De Puebloindianen hielden zich met landbouw bezig. Met name ma&iuml;s en katoen waren de voornaamste gewassen. Daarnaast werd er nog wel incidenteel gejaagd.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Aan de rand van het gebied woonden de primitiever wonende volken van b.v. de </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Mohave of Papago.</b><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Tussen deze volken leefden twee nomadenvolken, die verwant waren aan elkaar. Deze relatieve laatkomers (15e eeuw), de </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Apache en Navaho,</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> kwamen oorpronkelijk uit het noorden.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Ze hielden zich bezig met roof van, soms handel met de Pueblobewoners. Later namen ze wat landbouw. over. Verder jaagden ze op o.a. herten en konijnen. Ze verzamelden o.a. cactusvruchten.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">In het prairiegebied volgden de Apache een zelfde leefwijze als de prairieindianen</span>.<br> </p> </td> <td valign="top"> <img style="border: 2px solid ; width: 300px; height: 400px;" src="afb/hopigirlwithjar.JPG" alt="hopigirlwithjar" bordercolor="DarkBlue"><br> <br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255);">Hopimeisje</span></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 780px; height: 386px;" border="1" bordercolor="DarkBlue" cellpadding="2" cellspacing="3"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <img style="width: 153px; height: 278px;" src="afb/cochiti_pueblo.jpg" alt="cochiti pueblo danser" bordercolor="DarkBlue" border="2"> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Cochiti Pueblo danser</small></h3> </td> <td valign="top"> <img style="width: 108px; height: 317px;" src="afb/havasupai.jpg" alt="havasupai" bordercolor="DarkBlue" border="2"> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Havasupai</small></h3> </td> <td valign="top"> <img style="width: 108px; height: 316px;" src="afb/hopimale.jpg" alt="Hopi man" bordercolor="DarkBlue" border="2"> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Hopi man</small></h3> </td> <td valign="top"> <img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 240px;" src="afb/chiricahuaapache3.JPG" alt="chiricahuaapache3" bordercolor="DarkBlue"> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Benito, Chiricahua Apache</small></h3> </td> <td valign="top"> <img style="border: 2px solid ; width: 190px; height: 253px;" src="afb/apachebraveonhorse.JPG" alt="apachebraveonhorse" bordercolor="DarkBlue"> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Apacheruiter</small></h3> </td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 790px; height: 380px;" cellpadding="5" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <img src="afb/mescalero_apa.jpg" alt="mescalero" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="320" width="235"> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Mescalero</small></h3> </td> <td valign="top"> <h2 style="color: rgb(51, 0, 51);">De Apache</h2> <p style="color: rgb(51, 0, 51);" class="first-letter">Zij kwamen rond <b>1400</b> uit het noorden. In Canada leven stammen die dezelfde taal spreken: <b>Athapaskan</b>. Ze vestigden zich tussen de Pueblo-indianen samen met de Navaho in het Zuidwesten van de Verenigde Staten. De bekendste stam is de <b>Chiricahua-Apache</b><br> In het westen woonden de minder in het oog springende <span style="font-weight: bold;">Western-Apache.</span><br> In het prairiegebied aan de rand leefden de<b> Lipan-Apache, de Jicarilla, de Mescalero en Kiowa-Apache.</b> Je ziet aan de tekening hiernaast dat die veel van de prairiecultuur overnamen. Hun voorgangers waren oa. de <span style="font-weight: bold;">Faraons</span>, <span style="font-weight: bold;">Padoucas, Gattackas,&nbsp;Teyas, Cantsi </span>en nog wat kleine groepen uit de tijd van de Spanjaarden.&nbsp;Zij werden ook wel de <span style="font-weight: bold;">Querechos(Bizonvreters) </span>genoemd.&nbsp;Vanaf 1700 werden ze door met name de <span style="font-weight: bold;">Commanche</span> naar het zuiden&nbsp;en zuid-westen gedreven. De Faraons gingen op in de Mescalero's. De Gattackas in de Kiowa-Apache en de Cantsi in de Lipan. De naam <span style="font-weight: bold;">Texas</span> komt ongetwijfeld voort uit de Teyas.</p> <p style="color: rgb(51, 0, 51);" class="first-letter">De Apache hebben enkele beroemde leiders voortgebracht:<i>Mangas Coloradas, Cochise,Victorio en Geronimo</i> Mangas Coloradas vocht al in <b>1835</b> eerst tegen de Mexicanen en toen tegen Amerikaanse scalpenjagers. Een groot deel van zijn stam, onder leiding van<b> Juan Jose</b>,werd onder valse voorwendsels uitgenodigd op een feest in<span style="font-weight: bold;"> Santa Rita</span> en afgeslacht door "Don Santiago" en zijn jagers. Mangas Coloradas nam wraak, alle jagers vonden uiteindelijk de dood in de woestijn. ( zie ook hieronder)<br> </p> <p></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="text-align: left; width: 70%;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 450px;"> <dl> <dt><img alt="westernapagandancers" src="afb/westernapagandancers.JPG" style="border: 2px solid ; width: 300px; height: 404px;"><span style="font-weight: bold;"> </span></dt> <dt></dt> <dt style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">Apache Gan-dansers.</span></dt> <dd style="color: rgb(0, 0, 0);"></dd> <dt style="color: rgb(0, 0, 0);">Indianen onder leiding van een medicijnman of shaman verkleedden zich vaak als berggeesten of -goden teneinde bescherming af te roepen voor het volk. Hierbij werden vooral maskers gedragen met daaarbovenop een nogal ingewikkelde stellage van symbolen. Dood, ziekten, ellende konden overgebracht worden door de kwade geesten. De berggeesten werden Gan genoemd. Op deze afbeeldingen zie je de uitbeeldingen door de Western-Apache en rechts die van de Chiricahua's.</dt> </dl> </td> <td><img alt="gandansers2" src="afb/gandansers2.JPG" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 279px;"><br> <br> <img alt="gandanser" src="afb/gandanser.JPG" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 319px;"></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 803px; height: 726px;" cellpadding="5" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"> <p>Ook <b>Cochise</b>(<span style="font-weight: bold;">Choconen</span>)was slachtoffer van verraad door de Amerikaanse luitenant Bascombe, nadat hij vals werd beschuldigd van de kidnapping van Mickey Free,Felix Ward was zijn echte naam,(in werkelijkheid door een band van de&nbsp; Western Apache). Zijn oorlog tegen de Amerikanen begon in <b>1862</b> en duurde tot <b>1871</b>. In <b>1872</b> stierf Cochise in het reservaat. Cochise was getrouwd met een dochter van <span style="font-weight: bold;">Mangas Coloradas</span> (Rode Mouwen). Deze vocht al met de mexicanen samen met <span style="font-weight: bold;">Cuchillo Negro</span> rond <span style="font-weight: bold;">1835</span>. Na de lafhartige moord &nbsp;in <span style="font-weight: bold;">Santa Rita</span> op zijn stamgenoten onder <span style="font-weight: bold;">Juan Jose </span>door Amerikaanse scalpenjagers nam hij wraak en maakte jacht op hen tot er geen meer over was. In het begin van de de oorlog regen de Amerikanen werd Mangas op zijn beurt verraden en vermoord . Zijn hoofd werd gekookt in een zwarte pot, omdat men zijn schedel wilde meenemen als trofee. Mangas behoorde tot de <span style="font-weight: bold;">Mimbrenjos</span> (Warm Springs), ook wel <span style="font-weight: bold;">Coppers</span> (Kopermijn Apache) genoemd vanwege het werk in de Mexicaanse kopermijnen. De Mimbrenjos zijn een onderstam van de Chiricahuas. Zij noemen zichzelf de <span style="font-weight: bold;">Chihenne.</span><br> <b>Victorio</b> brak later uit na slechte behandeling van de Apache in het reservaat. Hij sneuvelde in een gevecht tegen Mexicaanse soldaten. Daarna was het de beurt aan <b>Geronimo ( Bedonkohe ),</b> die een aantal malen uitbrak Geronimo vocht vooral een bittere strijd tegen de Mexicanen, die ooit zijn familie hadden uitgemoord.<br> Hij gaf zich pas in <b>1886</b> over aan<b> Generaal Miles.</b><br> Met hem streed de zoon van Cochise: <b>Naiche.</b> Na de gevangenis in Florida werd Geronimo naar <b>Fort Sill</b>(dat ligt in Indian Territory) gebracht. Hij stierf daar in <b>1909</b> in zijn kamp.</p> <p class="first-letter">Er wordt wel eens vaak gewezen op de wrede manier van vechten van de Apache. Het waren natuurlijk verbeten guerilla-strijders, meesters in het verstoppen en verdwijnen zonder gevonden te worden. En dan ineens uit het niets vielen ze aan om dan&nbsp; weer snel onzichtbaar te maken. Voorbeeld van een wrede behandeling was bv. het insmeren van hun slachtoffer met honing en de mieren op hem afsturen. Of de oogleden vastnaaien zodat het slachtoffer in de brandende zon moest blijven kijken. En dames: als een vrouw vreemd ging werd haar een stuk van de neus afgesneden zodat ze en getekend was en niet meer aantrekkelijk voor andere mannnen. Hun respect voor paarden was er wel maar in noodsituaties werd het paard gedood en hun vlees opgegeten. Vergeet niet dat de Apaches al 400 jaar te maken hadden met de wreedheden van Spanjaarden en later Mexicanen. Een droge, gevaarlijke woeste omgeving vroeg ook om gehardheid. Indiaanse jongens werden al getraind in die hardheid. Ze nemen een slok water in de mond en mogen dat niet doorslikken tijdens een lange afstand rennen door de woestijn. En zo waren er meer "Spartaanse"trainingen.</p> <span style="font-weight: bold;">Stammen.<br> <br> </span>Hier even een verduidelijking: de<b> Pueblo-indianen</b> worden hier aangegeven als een eenheid met een bepaalde taal: b.v.<b> Tiwa</b>. De onderverdeling zijn de <b>dorpsnamen.</b> Ik geef de verdeling niet bij alle namen:dat wordt te veel van het goede. Bij de <b>Apache</b> kunnen we zelfs nog verder gaan naar een verdeling in <b>bands</b>(als voorbeeld: de Chiricahua-Apache).<br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 350px; height: 432px;" alt="chiricahuagroep" src="afb/chiricahuagroep.jpg"><br> <br> </td> <td align="right" valign="top"><img style="border: 2px solid ; width: 250px; height: 364px;" src="afb/cochise167.JPG" alt="cochise167" bordercolor="DarkBlue"> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Cochise&nbsp;</small></h3> <br> <img style="width: 243px; height: 316px;" alt="mangascoloradas" bordercolor="darkblue" src="afb/mangascoloradas.JPG" border="2"><br> <br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Mangas Coloradas<br> </span> </td> </tr> </tbody> </table> <br> <table style="background-color: rgb(233, 150, 122); width: 806px; height: 464px;" border="2" bordercolor="DarkBlue" cellpadding="4"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 180px;"> <h4>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Pueblo-indianen</h4> <ol type="1"> <li>Northern Tiwa</li> <ul type="circle"> <li>Taos Pueblo</li> <li>Picuris Pueblo</li> </ul> <li>Tewa</li> <ul type="circle"> <li>San Juan Pueblo</li> <li>Santa Clara Pueblo</li> <li> San Ildefonso pueblo</li> <li>Nambe Pueblo</li> <li>Pojoaque Pueblo</li> <li>Tesuque Pueblo</li> </ul> <img style="width: 108px; height: 136px;" src="afb/kachina.jpg" alt="kachina danser"> </ol> </td> <td bgcolor="#e9967a" valign="top"> <ol start="3" type="1"> <li>Jemez</li> <li>Southern Tiwa</li> <li>Tano</li> <li>Pecos</li> <li>Laguna</li> <li>Acoma</li> <li>Piro</li> <li>Tompiro</li> <li>Hopi</li> <li>Zuni</li> </ol> <img style="width: 110px; height: 55px;" src="afb/zuni_ab.jpg" alt="zuni armbanden"><br> <br> <br> <br> <br> <span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold;"><br> </span> </td> <td style="vertical-align: top;"> <img src="afb/santa_clara_pueblo.jpg" alt="santa clara" style="border: 2px solid ; width: 154px; height: 195px;"> <h3><small>Santa Clara Pueblo</small></h3> <img alt="santaclara" src="afb/santaclara.JPG" style="border: 2px solid ; width: 150px; height: 186px;"> </td> <td style="vertical-align: top;"><img style="width: 135px; height: 191px;" src="afb/sanildefonso.jpg" alt="san ildefonso"> <h3><small>San Ildefonso</small></h3> <img alt="pojoaque" src="afb/pojoaque.jpg" style="border: 2px solid ; width: 150px; height: 187px;"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Pojaque</span> </td> <td style="vertical-align: top;"><img src="afb/hopibrave.JPG" alt="hopibrave" style="border: 2px solid ; width: 141px; height: 188px;"> <h3><small>Hopi krijger</small></h3> <img alt="apachevrhaar" src="afb/apachevrhaar.JPG" style="border: 2px solid ; width: 150px; height: 215px;"> <br> <br> <span style="font-weight: bold;">Apachevrouw</span> </td> </tr> </tbody> </table> <br> <table style="background-color: rgb(233, 150, 122); width: 886px; height: 655px;" border="2" bordercolor="DarkBlue" cellpadding="4"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 150px;"> <h4 style="width: 157px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Overige stammen</h4> <ol type="1"> <li>Apache</li> <ul type="circle"> <li>Lipan Apache</li> <li>Jicarilla Apache</li> <li>Mescalero Apache</li> <li>Western Apache</li> <li>Chiracahua Apache</li> <ul type="square"> <li>Bedonkoh&eacute;</li> <li>Nedhni</li> <li>Chihenne</li> <li>Choconen</li> </ul> <img style="width: 102px; height: 127px;" src="afb/wa_mocc.jpg" alt="w.apache moccasin"><br> <br> </ul> </ol> <img alt="alchesay" src="afb/alchesay301.JPG" style="border: 2px solid ; width: 120px; height: 171px;"><span style="font-weight: bold;"><br> Alchesay: Western</span><br style="font-weight: bold;"> <span style="font-weight: bold;">Apache</span> <ol type="1"> <ul type="circle"> </ul> </ol> </td> <td style="vertical-align: top; background-color: rgb(233, 150, 122); width: 120px;"> <ol start="2" type="1"> <li>Navaho</li> <li>Mohave</li> <li> Havasupai</li> <li>Walapai</li> <li>Yavapai</li> <li>Maricopa</li> <li>Papago</li> <li>Jumano</li> <li>Toboso</li> <li>Tarahumara</li> <li>Seri</li> <li>Mayo</li> <li>Tepehuan</li> <li>Zacatec</li> <li>Yuma</li> </ol> <img src="afb/papago_baskettray.jpg" alt=" papago basket dienblad" height="100" width="100"><br> <br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 148px; height: 207px;" alt="eskimizin" src="afb/eskimizin.JPG"><br> <span style="font-weight: bold;">Eskimizin, Aravaipa</span> </td> <td style="vertical-align: top; width: 110px;"><img style="border: 2px solid ; width: 170px; height: 210px;" src="afb/navaho1880kl2.JPG" alt="navaho1880kl"> <h3><small>Navaho</small></h3> <h3><img style="border: 2px solid ; width: 150px; height: 209px;" alt="yuma16" src="afb/yuma16.JPG"><small>Yuma</small></h3> </td> <td style="vertical-align: top; width: 150px;"><img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 243px;" src="afb/garfieldjicar.JPG" alt="garfieldjicar"> <h3><small>Jicarilla Apache&nbsp;</small></h3> <h3><small>Chief &nbsp;Garfield</small></h3> <h3><img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 238px;" alt="navpapoose16" src="afb/navpapoose16.JPG"></h3> <span style="font-weight: bold;">Navaho vrouw met kind</span> </td> <td style="vertical-align: top; width: 150px;"><img style="width: 148px; height: 204px;" alt="apachestel" bordercolor="darkblue" src="afb/apachestel.JPG" border="2"><br> <br> <h3><small><span style="font-weight: bold;">Apache stel</span></small></h3> <img style="border: 2px solid ; width: 150px; height: 299px;" alt="waitforsnakeracer" src="afb/waitforsnakeracer.JPG"><span style="font-weight: bold;">Pueblojongen wacht op de terugkeer van Slangenracer</span> </td> </tr> </tbody> </table> <br> <table style="width: 863px; height: 318px;"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 120px;"><img style="width: 154px; height: 210px;" src="afb/navaho_jong.jpg" alt="navaho" bordercolor="DarkBlue" border="2"> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Navaho jongeman</small></h3> </td> <td style="vertical-align: top; width: 120px;"> <p><img style="width: 155px; height: 211px;" src="afb/jicarillamei.jpg" alt="jicarilla" bordercolor="DarkBlue" border="2"></p> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Jicarilla meisje</small></h3> </td> <td style="vertical-align: top; width: 120px;"><img style="width: 160px; height: 212px;" src="afb/mescalero4.jpg" alt="mescalero" bordercolor="DarkBlue" border="2"> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Mescalero</small></h3> </td> <td style="vertical-align: top; width: 120px;"><img style="border: 2px solid ; width: 170px; height: 251px;" src="afb/zunigovernor.JPG" alt="zunigovernor" bordercolor="DarkBlue"> <h3 style="color: rgb(51, 51, 255);"><small>Zuni</small></h3> </td> <td style="vertical-align: top; width: 115px;"><img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 257px;" alt="navahojongenoud" src="afb/navahojongenoud1.JPG" align="middle"><br> <br> <h3><small><small><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Navaho jong en oud</span></small></small></h3> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 670px; height: 641px;"> <tbody> <tr> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"><span style="font-weight: bold;">De oude culturen.</span><br> <br> Een van de oudere culturen in dit gebied zijn de<span style="font-weight: bold;"> Hohokam , Mogollon en de Anazasi. </span>De Hohokam ontwikkelde zich vanaf ongeveer 750 tot 1450 na Chr.<br> De Hohokam vinden we meer in het westen, de Anasazi in het Noorden en De Mogollon in het zuiden van dit gebied.<br> <p class="first-letter">Over de woningen in dit gebied valt heel wat te vertellen. Wat dat betreft zijn er hier monumentale bouwwerken te vinden De ouden zoals de <b>Anazasi</b> bouwden hun adobe woningen in rotswanden. Zoals hier het <span style="font-weight: bold;">Cliff-Palace.</span> Anderen bouwden gigantische dorpen op een plateau. We denken hieraan het historische<b> Pueblo Bonito.</b><br> De latere pueblo's zijn wat kleiner. een voorbeeld daarvan is de <span style="font-weight: bold;">Taos-Pueblo.</span> Vroeger zaten de openingen vooral in het dak. Door uit stammen gekerfde ladders op te halen kon men de uit gestapelde huizen bestaande vesting goed verdedigen. De ronde ondergrondse vergader- en of seremonieruimtes noemen we <span style="font-weight: bold;">Kiva's.</span> De Navahos maakten de <b>Hogan</b>, een stevige hut van boomstammen en bedenkt met zand.<br> Van de Apache is de <b>Wickiup</b> bekend, maar de Prairie- Apache zoals Lipan en Jicarilla bewoonden <b>Tepees</b>. De Mescalero hadden beide woonvormen.</p> <p class="first-letter"><img alt="speerpunten2" src="afb/speerpunten2.JPG" style="border: 2px solid ; width: 300px; height: 271px;"><br> </p> </td> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 300px; height: 237px;" src="afb/mesaverde1.JPG" alt="mesaverde1" bordercolor="DarkBlue"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Mesa Verde, Cliff-Palace!</h4> <img alt="hohokamnoble" src="afb/hohokamnoble.JPG" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 302px;"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Hohokam</span> </td> </tr> <tr> <td> <img src="afb/bonito.gif" alt="bonito" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="204" width="348"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Pueblo Bonito</h4> </td> <td style="vertical-align: top;"><img style="width: 328px; height: 220px;" src="afb/taospueblo.jpg" alt="taospueblo" bordercolor="DarkBlue" align="top" border="2"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Taos-Pueblo van de Northern Tiwa</h4> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p class="MsoNormal">H<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">opidorp</span><br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"></span><o:p style="color: rgb(0, 0, 0);"></o:p><br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Hier zien we een reconstructie van een </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">Hopi-dorp</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">, bestaan uit adobehuizen. Bekende dorpen zijn</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> Oraib</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">i en </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">Walpi</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">. &nbsp;Adobe is te vergelijken met de tichelstenen vroeger in Egypte. In de zon gedroogde of gebakken kleitegels vermengd met stro. Stro is hier afkomstig van de maisvelden. Je ziet er &eacute;&eacute;n rechtsboven op de achtergrond.</span><o:p style="color: rgb(0, 0, 0);"></o:p><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Het dorp is bovenop een rots gebouwd. In roeriger tijden bestond de toegang tot de woningen boven alleen uit de houten trappen, die men bij een belegering door bv. </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">Navaho&rsquo;s</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> of </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">Apaches</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> terug kon trekken. De stenen trappen zijn uit later tijd. Links midden zien we de opening van </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">de Kiva</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> (zie elders).</span><o:p style="color: rgb(0, 0, 0);"></o:p><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Van links naar rechts: een </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">medicijnman</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> en een beoefenaar van de </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">Slangendans</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> met een trommelslager klaar om te oefenen. Op de voorgrond zoen we twee voorbeelden van Kachina maskers die bij andere dansrituelen worden gebruikt</span><o:p style="color: rgb(0, 0, 0);"></o:p><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Een paar jongens die op een verhoging van de omgeving genieten. Bij warme temperaturen droegen zij vaak geheel geen kleding.</span><o:p style="color: rgb(0, 0, 0);"></o:p><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Twee Hopi- vrouwen. De linker heeft de haardracht van de ongetrouwde of maagdelijke schoonheid. De rechter is een getrouwde vrouw (omwikkelde vlechten). De kleding bestaat uit een tuniek die over &eacute;&eacute;n schouder wordt gedragen en de bekende witte beenwindsels. Voorts zien we hier en daar ook wat aardewerk. En indiaanse dekens ( heel vaak van Navaho makelij door handel verkregen).</span><o:p style="color: rgb(0, 0, 0);"></o:p><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mannen zijn op weh naar de maisvelden beneden met een soort primitieve </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">seizen</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> en of</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> graafstokken.</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> De </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">boemerangs</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> dienen om konijnen te verjagen of worden ook bij de konijnenjacht gebruikt. De mannen droegen of alleen een </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">lendendoek</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> of een</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> skirt</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> met sjerp en al of niet een hoofdband.</span><o:p></o:p></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><img style="border: 2px solid ; width: 700px; height: 300px;" alt="hopivillage" src="afb/hopivillage.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Hopidorp</span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">Mutsendag bij de Hopi<br> <br> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Als de mannen erop uit zijn om bv op jacht te gaan of op </span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">het land werken dan is het natuurlijk heerlijk thuis op de mutsendag.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">MAnden vlechten, potten vervaardigen en bakken, voedsel bereiden. Brandhout verzamelen. Lekker tutten met het haar en natuurlijk de laatste roddels.Wie van de dames zijn nog niet aan de man?</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <br> <span style="font-weight: bold;"></span></td> <td><img style="border: 2px solid ; width: 350px; height: 204px;" alt="hopimutsen" src="afb/hopimutsen.JPG"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <img src="afb/hogan.jpg" alt="hogan" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="180" width="240">&nbsp;<img bordercolor="darkblue" alt="montezumacastle" src="afb/montezumacastle1300.JPG" style="border: 2px solid ; width: 250px; height: 170px;"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Hogan &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Montezuma Castle (1300)</h4> </td> <td><img src="afb/wickiup.jpg" alt="wickiup" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="180" width="250"> <h4><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Wickiup</span><apache> </apache></h4> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"><img alt="zuidwestart1" src="afb/zuidwestart1.JPG" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 148px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="zuidwestart5" src="afb/zuidwestart5.JPG" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 289px;"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Kleine pueblo &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; San Ildefonso danseres</span></td> <td><img alt="zuidweststart2" src="afb/zuidwestart2.JPG" style="border: 2px solid ; width: 90px; height: 297px;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 288px;" alt="zunivrouwmetpotdef" src="afb/zunivrouwmetpotdef.JPG">&nbsp; &nbsp; <span style="font-weight: bold;"><br> Zuni Godenbeeldje &nbsp; &nbsp;Zunivrouw met potten</span></td> </tr> <tr> <td><img style="border: 2px solid ; width: 255px; height: 351px;" alt="pueblo-bizondans" src="afb/pueblo-bizondans.JPG"> &nbsp;<span style="font-weight: bold;"> <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 265px;" alt="hopidancer15" src="afb/hopidancer15.JPG">Bizon-dans &nbsp;Hopi en Oakland &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hopi-dancer (Corndans?)</span></td> <td><img style="border: 2px solid ; width: 350px; height: 232px;" alt="zuidwestaardewerk" src="afb/zuidwestaardewerk.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Aardewerk van Pima, Hopi en Zuni</span></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 773px; height: 434px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p class="first-letter">K<span style="color: rgb(51, 0, 51);">achina</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> </p> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Om er zeker van te zijn dat de oogst van ma&iuml;s, bonen,pompoen en katoen goede resultaten opleverde werd de gunst van de geesten gezocht. Dat gebeurde door de </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Kachinadansers.</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> Met kostuums in verschillende stijlen</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">werd regelmatig gedanst.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Om kinderen al vroeg te laten wennen aan deze rituelen, kregen zij de dansers in de vorm van een pop. De dansers bezochten de kinderen </span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">om te kijken of ze zich goed hadden gedragen.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Zoniet dan werden ze gestraft (ons Sinterklaaseffect).</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Tijdens de dans die met </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">ratelaars</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> werd begeleid traden ook vaak clowns op. Behalve deze beslommeringen moesten zij ook nog regelmatig de konijnen van de velden jagen.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Dat deden ze met een</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">boomerang- achtig voorwerp.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <p style="color: rgb(51, 0, 51);"></p> </td> <td align="right" valign="top"> <img style="border: 2px solid ; width: 300px; height: 198px;" src="afb/kachinaspotl.JPG" alt="kachinaspotl" bordercolor="DarkBlue"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Kachinapoppen</h4> <img style="color: rgb(0, 0, 153);" src="afb/navahodeken.jpg" alt="navahodeken" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="150" width="300"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Geweven Navaho deken</h4> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 793px; height: 256px;" valign="Top" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td><img src="afb/navahozilv.jpg" alt="navahozilver" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="150" width="300"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Navaho zilverwerk</h4> <p></p> </td> <td style="color: rgb(51, 0, 51);" valign="top"> <p class="first-letter">Weven<br> </p> Van de pueblo-indianen leerden de Navaho de weeftechniek. De Pueblo-indianen zelf droegen ook katoenen kleding;de dames hadden een jurk<br> en de heren een kilt.<br> Het resultaat bij de Navaho waren prachtige dekens met allerlei patronen. De Navaho werden ook befaamd om hun zilverwerk, ingelegd met turquois in sieraden van de Spanjaarden leerden ze ook wat: de schapenteelt.<br> Door zowel de Navaho<br> als de Pueblo-indianen werd dus ook op den duur wol verwerkt in het weefwerk.<br> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 792px; height: 457px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td valign="top"><img src="afb/papago_woman.jpg" alt="papagovrouw" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="240" width="180"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Papago vrouw</h4> <img style="border: 2px solid ; width: 158px; height: 204px;" alt="tarahumara" src="afb/tarahumara.jpg"><br> <br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Tarahumara<br> <br> <img bordercolor="darkblue" alt="mojavevrouw" src="afb/mojavevrouw1.JPG" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 299px;"><br> <br> </span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Mojavevrouw</span><br> <img alt="karankawa's" src="afb/karankawa%27s.JPG" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 304px;"><br> <span style="color: rgb(51, 51, 255);">Karankawa's</span></span> </td> <td valign="top"> <img src="afb/papagohutten.jpg" alt="papagohutten" bordercolor="DarkBlue" border="2" height="180" width="240"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Papago-hutten</h4> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Maricopa vrouwen</span></span> <p><img style="border: 2px solid ; width: 264px; height: 226px;" alt="maricopavr" src="afb/maricopavr.jpg"></p> <p><img style="border: 2px solid ; width: 194px; height: 262px;" alt="serivr" src="afb/serivr.jpg"><br> <span style="font-weight: bold;"><br> </span></p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Serivrouw met tatouages<br> <br> <img alt="oldmohave" src="afb/oldmohave.JPG" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 243px;"><br> <br> Oude Mohaveman</span></span></span></span> </td> <td valign="top"> <p class="first-letter"><span style="color: rgb(51, 0, 51); font-weight: bold;"></span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Papago</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"></span></p> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Een van de primitievere stammen die tussen Apaches en Pueblo-indianen, woonden waren de </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Papago</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">. Ze leefden meestal in eenvoudige hutten. Ze hadden gedeeltelijk wat landbouw overgenomen van de Pueblo-indianen. De vrouwen van deze stam droegen vaak gevlochten manden of versierde potten op hun hoofd. Het hoofd werd dan weer vaak omwikkeld met stof.</span> <br> <br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">Maricopa<br> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maricopa vrouwen besteedden veel aandacht aan hun haardracht. Ook deze indianen leefden net als de Papago, Jumano en Toboso heel primitief.<br> <br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tarahumara en Seri<br> </span></span><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Op Mexicaans grondgebied, maar wel tot de Zuidwest cultuurgroepen behoren o.a. ook de <span style="font-weight: bold;">Seri</span>, die aan de kust woonden en dus veelal van visvangst leefden. Ze staan bekend om hun tatouages. <br> Wat meer in het berggebied leven de <span style="font-weight: bold;">Tarahumara.</span><br> Met name de laatste stam werd ook al eens het slachtoffer van skalpenjagers en probeerde&nbsp;en probeert zo goed als kan een geisoleerd bestaan te hebben.<br> De <span style="font-weight: bold;">Tarahumara</span> zijn bekend als pakweg de <span style="font-weight: bold;">snelste hardlopers</span> met een groot uithoudingsvermogen en grotendeels barrevoets lopend door ruig terrein. <br> Ze hebben zich ook gemeten met gerenommeerde hardlopers vanuit diverse landen in de wereld.<br> <br> </span></span><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">De</span></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> Karankawa's &nbsp;</span></span><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">woonden aan de golf van Mexico ten zuiden van Texas. &nbsp;Het klimaat daar was te vergelijken met dat in Florida. Ook hier is de kleding dus schaars.</span></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br> <span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br> Tarahumara hardloper<br> <img alt="tarahumararunner" src="afb/tarahumararunner.JPG" style="border: 2px solid ; width: 250px; height: 340px;"><br> </span> </span></span> </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"></span></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 784px; height: 918px;" cellpadding="4" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p style="color: rgb(51, 0, 51);" class="first-letter">Beroemde namen. </p> <b style="color: rgb(51, 0, 51);">Pop&eacute;</b> <br> <span style="color: rgb(51, 0, 51);">Al in </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1680</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> horen we van een verzet van Pueblo-indianen tegen de overheersende Spanjaarden.Al vanaf de komst van </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Fransiscus Coronado (1540)</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> en later </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Chamuscado (1581-82)</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> werden de Pueblo indianen regelmatige lastiggevallen. Onder leiding van Pop&eacute; van de </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">San Juan Pueblo</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> kwamen ze in opstand. Hoe hij er uit heeft gezien weten we niet. Hij slaagde er wel in de Spanjaarden een tijdje weg te houden. Helaas kwamen ze in de 18e eeuw in grote getale terug.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <br> <b style="color: rgb(51, 0, 51);">Manuelito</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> <br> Hij was de grote leider van de Navaho toen deze werden gedwongen hun grondgebied te verlaten.</span><b style="color: rgb(51, 0, 51);"> Kit Carson</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> kreeg de opdracht in </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1862</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> van generaal </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Carleton</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">. Hij probeerde de Navaho zover te krijgen door hun schaapkuddes en akkers te vernietigen. Uiteindelijk werden de Navaho's weggevoerd naar het </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Bosque Redondo</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> reservaat. Manuelito bleef voor de belangen van zijn volk opkomen. In </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1868</b> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">reisde hij daarvoor naar </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">Fort Sumner. </b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">De Navaho mochten weer terug naar hun eigen gebied.Manuelito werd aangewezen als hoofdman van alle Navaho. Dat bleef hij tot </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">1885</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);">. Tot op vandaag de dag ligt het reservaat(het grootste van de VS) nog steeds op het oude grondgebied. Ze moeten wel een deel van het reservaat met de Zuni delen.</span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> <br> <b style="color: rgb(51, 0, 51);">Victorio, Chato, Loco en Mangas</b> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">en Nana</span><br> <br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">Victorio</span> was min of meer de opvolger van Mangas Coloradas (zie boven) voor wat betreft de Chihenne(Mimbrenjo's of Coppers)<br> Victorio ontvluchtte de erbarmelijke toestanden in het reservaat. Hij sneuvelde in een<br> gevecht tgen de mexicanen. ( zie boven). <span style="font-weight: bold;">Nana, </span>een Mimbenjo hoofdman was &eacute;&eacute;n van zijn aanhangers evenals <span style="font-weight: bold;">Benito </span>(zie boven).<br> </span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">In eerste instantie vocht <span style="font-weight: bold;">Chato</span>(Mescalero Apache) onder Cochise nog tegen de Amerikanen. Later diende hij zich aan als verkenner voor het leger bij </span><b style="color: rgb(51, 0, 51);">generaal Crook,</b><span style="color: rgb(51, 0, 51);"> evenals scouts zoals "Peaches". Dat laatste was een bijnaam vanwege zijn jongensachtige verschijning.&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">Geronimo trok ook een tijd op met <span style="font-weight: bold;">Juh</span> een Nedhni hoofdman. </span><span style="color: rgb(51, 0, 51);">Crook slaagde er niet in <span style="font-weight: bold;">Geronimo</span>( Bedonkohe ) te pakken te krijgen. Het gelukte <span style="font-weight: bold;">generaal Miles, </span>samen met <span style="font-weight: bold;">luitenant Gatewood</span>, die er overigens niet voor werd gehonoreerd, uiteindelijk wel in <span style="font-weight: bold;">1886</span>. Maar Miles kende geen pardon en stuurde Geronimo naar de gevangenis in <span style="font-weight: bold;">Florida.&nbsp;Loco en Mangas</span><br> ( zoon van Mangas Coloradas) waren de opvolgers van Victorio. Loco ging met een deel terug naar het reservaat. Mangas werd gevangen genomen en evenals Geronimo en Naiche naar &nbsp;Florida gestuurd.<br> <br> </span><img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 261px;" alt="victorio" src="afb/Victorio.JPG" align="middle">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 239px;" alt="tsisnah17" src="afb/tsisnah17.JPG"> &nbsp; <span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"> Tsisnah<br> <br> Victorio<br> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 240px;" alt="loco" src="afb/loco.JPG"></span><br style="color: rgb(51, 0, 51);"> &nbsp;<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Loco &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><br> </span> <br> <img style="width: 365px; height: 305px;" src="afb/gevangen.jpg" alt="ouray" bordercolor="DarkBlue" border="2"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Geronimo en Naiche gevangen&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</h4> <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 265px;" alt="geronimo" src="afb/geronimo.jpg"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="peachesWM" src="afb/peachesWM1.JPG" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 280px;"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Geronimo &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " Peaches", White Mountain Apachescout</h4> </td> <td valign="top"> <img style="border: 2px solid ; width: 240px; height: 180px;" alt="monumentvalley" src="afb/monumentvalley.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;">Monument Valley in het Navaho reservaat</span><br> <img src="afb/manuelito166.JPG" alt="manuelito166" bordercolor="DarkBlue" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 267px;"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Manuelito</h4> <img src="afb/mangasson1.JPG" alt="mangaszoon" bordercolor="DarkBlue" style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 265px;"> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Mangas</h4> <h4 style="color: rgb(51, 51, 255);">Chato<br> </h4> <p style="color: rgb(0, 0, 153);"><img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 238px;" src="afb/chato17..JPG" alt="chato17" bordercolor="DarkBlue"></p> <p style="color: rgb(0, 0, 153);"><img alt="naiche17" src="afb/naiche17.JPG" style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 237px;"></p> <big><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Naiche</span><br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 200px; height: 267px;" alt="nana" src="afb/nanazw.jpg"><br> <br> <span style="color: rgb(51, 51, 255);">Nana<br> <br> <img style="border: 2px solid ; width: 180px; height: 334px;" alt="oldjeronimo" src="afb/oldjeronimo.JPG"><br> <br> Old Geronimo<br> <br> </span> </span></big> </td> </tr> </tbody> </table> <br> <table style="text-align: left; width: 783px; height: 105px;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"><img style="border: 2px solid ; width: 300px; height: 600px;" alt="tarahumaraloper" src="afb/tarahumaraloper.JPG"><br> <br> <span style="font-weight: bold;"></span> <h4><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Kleurplaat &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tarahumara hardloper</span></h4> </td> <td bgcolor="#e9967a" valign="top"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;Indianen in het nieuws in de 20e eeuw<br> <br> </span>&nbsp;Op 17-05-1986 meldde NRC Handelsblad &nbsp;een 100 <br> &nbsp;jarige stammenoorlog tussen de <span style="font-weight: bold;">Navaho</span> en de <span style="font-weight: bold;">Hopi.</span><br> &nbsp;Het Navaho reservaat omgrensde het kleinere &nbsp;Hopigebied en omdat de Navaho een grote &nbsp;meerderheid<br> &nbsp;vormde dreigde hjet kleine reservaat steeds meer te &nbsp;verschrompelen. In 1974 werd in de <span style="font-weight: bold;">Resettlement &nbsp;Act</span> het land herverdeeld. Hopi's op Navahogrond &nbsp;moesten &nbsp;verhuizen en vice versa!<br> &nbsp;Dat leidde tot veel onrust bij de stammen. De Hopi's &nbsp;klaagden er toch al over dat de Navaho's in historische &nbsp;tijden de Hopidorpen regelmatige plunderden. Aldus<br> &nbsp;Hopi-leider:<span style="font-weight: bold;"> Ivan Sidney.</span><br> &nbsp;De Navaho's kregen van het Congress steeds wat extra &nbsp;land toegewezen.<br> &nbsp;De toenmalige president Ronald Reagan benoemde &nbsp;William Clark tot bemiddelaar. Overigens met weinig &nbsp;resultaat.<br> &nbsp;Het conflict heeft nog heel wat voeten in de aarde &nbsp;gehad. beide stammen stonden in hun recht. De Hopi &nbsp;wilden hun grondgebied behouden en de Naho wilden &nbsp;niet steeds verdreven worden. Ook in Den Haag werd gedemonstreerd bij de Amerikaanse ambassade tegen de gedwongen deportatie van de Navaho. <br> Volgens de indianen spelen de vondst van uranium en steenkool in dit gebied ook een balangrijke rol bij de Amerikaanse overheid.<br> &nbsp;Momenteel is het weer wat rustiger in het reservaat.<br> <br> In <span style="font-weight: bold;">1974</span> wordt er fel geprotesteerd door de indianen na de mishandeling en moord op<span style="font-weight: bold;"> Herman D. Benally</span> en zijn neef<span style="font-weight: bold;"> John Harvey</span>. Ze werden gevonden bij Farmington met ingeslagen schedels.<br> Twee jongeren schepten op over hun aandeel en werden gearresteerd. De indianen protesteerden vooral omdat het vaker voorkwam dat de Navaho's werden beroofd en mishandeld door jongeren.<br> <br> <img style="width: 195px; height: 244px;" alt="navahojongenzw" src="afb/navahojongenzw.JPG" bordercolor="darkblue" border="2"> &nbsp;<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Navahojongen</span></td> </tr> </tbody> </table> <span style="font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br> </span><a href="#zuidwest">Naar boven</a> </body> </html>