Van elk gebied een paar markante dieren. Dat wil niet zeggen dat een aantal dieren niet ook in een ander gebied kunnen voorkomen.
Lang niet alle dieren worden vermeld.

Dieren uit het prairiegebied

bizonkop

Van dit dier , de bizon, was de prairieindiaanerg afhankelijk.

Aan het eind van de 19e eeuw                     waren ze bijna uitgeroeid. Vandaag de dag zijn ze er weer, maar wel beschermd.
gaffelbok

Een veel voorkomend  antilopesoort op de prairie: de gaffelbok.

prairiehond

De prairiehond,geen familie van ons huisdier maar een knaagdiersoort

Met zijn honderden graven ze een gangenstelsel onder het prairiegras.
muscusrat

Muscusrat

Oorspronkelijk in een groot deel van Noord-Amerika,
tegenwoordig ook in Eurazië

havik

De havik vloog natuurlijk over meerdere gebieden,vooral in het noorden

De veren, en zijn naam, waren natuurlijk gewild bij indianen.

zwarteweduwe

Zwarte weduwe

In heel de VS en Z-A eet dit vrouwtje na de paring vaak het mannetje op!
coyote

De coyote, of prairiewolf.

Indianen hadden veel respect voor de wijze
waarop deze dieren als het ware het wild voor hen aanwezen.
grijzevoskl

Grijze Vos

Deze uitstekende bomenklimmer treffen
we in heel het zuiden van de VS en
Mexico aan.

wespennest

Gewone wesp
In de VS en Canada


minkkl

Mink

In heel de VS te vinden en zeer gewild om zijn pels

Vogels op en  aan de rand van de prairie:
(het andere gebied)
1. Spotlijster (heel VS)
2. Robijntiran man en vrouw
(Mexico en Zuid-Am.)
3.
Roodborstlijster (Canada en Mexico)           
4. Koereiger (oost-west VS)

amerivogelskl
5. Trompetzwaan (Noord-Westen)
6. Purperzwaluw man en vrouw (Oost- west Vs en overwintering in Zuid-Amerika)

                                        Witstaarthert

In het overgrote deel van het continent te vinden. Bij een vlucht tilt dit hert de staart omhoog en waarschuwt met het opvallend wit de andere herten.
prairiehoen

Prairiehoen

In het midden is het mannetje te zien met opvallende kraag en staart

witstaarthert

amerivogels2

Boven: Tirannen:
1. in de vlucht
2. Bootsnaveltiran
3. Arkansaskoningstiran (klein)
4. Koningsvogel (groot). Door de indianen vanwege zijn moed "klein opperhoofd" genoemd.
Allen insecteneters in Groot deel van
Amerika.

Onder: Dikbekfuut
In Noord- en Zuid-Amerika
amgieren

Zwarte gier en Kalkoengier

Aaseters die zeer algemeen zijn in Amerika. Zij hadden zeker een feestmaal toen de blanken massal bizons gingen afslachten

atalantazw

Atalanta

In heel de VS en Mexico
kousebandslang

Kousebandslang

Een indianenstam geloofde dat deze slangen op de eerste donderdag van het jaar uit hun winterslaap wakker werden. Er zijn diverse soorten. met verschillende kleuren in  heel de VS en delen van Mexico

darweg

Honingbij

Wereldwijd

Terug naar de kaart