Zuidoost

Cherokee

Cherokee

yahd-hajd
Yahd-Hajd, Creek chief , later Seminole leider. Gedood in de
Seminole War van 1836.

De Seminolen waren eigenlijk gevluchte restanten van de 5 geciviliseerde stammen die het zuidoosten bewoonden. Te weten de Choctaw ,Chickasaw ,Cherokee ,Creek en (Seminole) Met name de eerste 4(vooral de Cherokee) werden grotendeels weggevoerd naar het latere Oklahoma. De gebeurtenis werd bekend als de Trail Of Tears. omstreeks 1830. Daarna bleven de Seminole in Florida hardnekkig tegenstand bieden tegen de Amerikanen onder Osceola.
Eerder hadden met name de Creek zich al verzet.In zijn zoektocht naar eenheid onder de stammen heeft Tecumseh al de Creek voor zich weten te winnen, net voor de slag bij de Tipcannoe. Tecumseh's moeder was een Creek. Na de laatste oorlog tussen Amerikanen en Engelsen waarbij Tecumseh meevocht,raakten de Creeks verdeeld in de White Sticks en de Red Sticks, resp. voorstanders voor de blanke beschaving en zij die zich er tegen verzetten. De Creek-War duurde van 1813 tot 1818.
De White Sticks vochten aan de kant van Andrew Jackson. William Weatherford (met ook Schotse voorouders) leidde de Red Sticks. Uiteindelijk gaf William zich over. Andrew werd later president.

andrewjackson     wetherford

Andrew Jackson                               William Weatherford

Al in de 16e eeuw hielden de Spanjaarden huis in Florida
en roeiden praktisch de oudere inheemse stammen zoals deTimucua uit. De lege plekken werden later door de Seminolen ingenomen. Een andere oude stam met een op de Azteken gelijkende, zij het primitievere cultuur, waren de Natchez.
Hoofdmannen hadden daar absolute macht en werden gelijk Aztekenvorsten behandeld. Op draagstoelen werden zij rondgedragen en als een Zon vereerd. Hierin zien we de invloed vanuit Mexico. Met name de Fransen hebben bijgedragen aan de teloorgang van deze stam. De Cherokee zijn later vooral bekend geworden door hun alfabeth, uitgevonden door Sequoyah in 1821. Sequoyah was overigens een halfbloed, half Cherokee half Engels. Zie verder  de rubriek: beroemde namen.
Met name ook veel Schotten hebben zich vermengd met Cherokee. Die woudreuzen(bomen)in het westen zijn inderdaad naar hem vernoemd.

Stammen

 1. Cherokee
 2. Choctaw
 3. Creek
 4. Chickasaw
 5. Seminole
  creek mand
 1. Natchez
 2. Muskogee
 3. Timucua
 4. Chitimacha
 5. Calusa
 6. Yuchi
 7. Catawba
 8. Coosa
 9. Yamasee
  calusa masker
osceola

Osceola

Leider van de Seminolen bij de
verdediging van hun grondgebied
tegen de Amerikanen. Hij werd
alleen gegrepen door verraad.
muskogee

Muskogee

De Creek Confederatie
bestond voor een groot
deel uit Muskogee
samen met de Hitchiti.
natchezph

Natchez

De Natchez hadden nog veel elementen die we ook bij de oude Azteken tegen komen.
(Zie boven) Met name Franse ontdekkingsreizigers ( oa. De Champlain) ontdekten deze stam.
creek19-1

Creek
ledagie

Ledagie, Creek
chickasaw20

Chickasaw jager
pisatuntema

Pisatuntema, Choctaw

Voordat de indianen met blanken in aanraking kwamen waren zij al veel talrijker dan bij de eerste contacten. De ziektes zoals pokken, die de blanken overbrachten doodden al grote delen van indianenstammen voordat het echte contact tot stand kwam. De eerste contacten waren al gelegd toen Spanjaarden de kust afstroopten op zoek naar goedkope slaven. Ze lokten de nieuwsgierige indianen aan boord en namen hen zonder pardon mee. Dat gaf natuurlijk bij de inboorlingen geen goede indruk!  Tussen 1540 en 1542 liet Hernando de Soto met zijn Spaanse leger een spoor van verderf achter in Florida en Alabama. Hij bracht besmettelijke ziektes mee die duizenden indianen de dood in joegen. Hij wilde overal slaven maken en kwam daardoor eerst in conflikt met de Timicua, die kwamen in verzet maar konden niets uitrichten tegen de overmacht aan wapens en paarden. Later vocht Hernado tegen de Coosa onder Tuskalloosa  bij Mabila en kreeg ook te maken met een Indiaanse uit Cofitachequi. Vervolgens werd slag geleverd tegen de Chickasaw en Natchez. In 1542 sterft Hernando aan een ziekte en wordt begraven in de Mississippi rivier. Achtervolgt door 100 Natchez canoes worden de Spaanjaarden onder Moscoso Alvarado naar de kust teruggedreven.  De overlevende indianen hergroeperen zich later tot de moderne Choctaw en Creek stammen.

Voordat blanken handel gingen drijven met indianen en bv. de kralenversiering in zwang kwam, droegen de indianen versieringen van stekelvarkenpennen op de kleding en verierselen van been of schelp. Hierbij mijn versie van zo'n indiaan in die tijd.

prehistorie 

Voor Columbus

hernandodeso

Hernando de Soto

Hier werden ook wigwams gebruikt, verder grashutten. O.a.De Natchez, Muskogee en Calusa bewoonden veelhoekige hutten en hadden tempels op platforms.
Dit waren nog de restanten van de oude beschavingen uit het hele Oostelijke Wouden gebied. 
Overal zijn nog grafheuvels, soms in de vorm van bv.een slang te vinden en tempelheuvels.Vroeger ten tijde van de Adenaculturen waren die gigantisch.
Rond 1500 is voor De Mississippi Cultuur bekend. Etowah was één van de grotere steden van die cultuur. Hier zien we al de vereering van hoofdmannen zoals we later terug zien bij de Nartchez ( de Zonnen)

De 5 naties betrokken later vooral blokhutachtige type woningen. De Seminole in Florida hadden luchtige open constructies: de chickee.

creekhouse

Creek huis

seminolehuis

Seminolehuis                     

Natchez huis

natchezhuis


etowahhoofdman

Hoofdman in Etowa 1491

natchez1

Natchez

cherokee21-4

Cherokee

creekintrdress

Creek , eind 18e eeuw

creek17

Creek


serpentmountain

Adena grafheuvel: Serpentmount

Het leven van alledag

Ook hier werd voor een groot deel op dezelfde manier in het levensonderhoud voorzien:
landbouw, jacht en verzamelen. Met name in het moerasgebied in het huidige Florida werd ook gejaagd op de aligator. De naam barbeque komt van "Barbacoa", het roosteren van dat krokodillenvlees. Ook schildpadden waren gewild. Hun rugschild werd vaak tot ratelaar verwerkt.
Onderlinge strijd was er ook. Mannen hielden van tatouages. Met name van de Timucua is dat bekend.Ze hadden ze over het hele lichaam. De Timucua van Florida kregen het al snel aan de stok met de Spanjaarden, die toch al een kort lontje hadden. Nadat al de helft van de indianen door de Wersterse ziekten waren geveld maakten de Spanjaarden met veel betere wapens en hun wreedheden het zaakje af. Binnen korte tijd waren alle indianen in Florida uitgeroeid of als slaven weggevoerd. later zijn de lege plekken door de Seminolen ingenomen.
De Muscogee hielden vooral van blauwe beschilderingen(zie afbeelding boven):
de oorkogskleuren. Ook in het zuiden werd aan federatievorming gedaan.
Uiteindelijk waren de Geciviliseerde stammen er het gevolg van. Er vond met name vermenging met Schotse kolonisten plaats.
akker        alligatorjacht

Timucua akker                                           Alligatorjacht

Oude culturen

floridacultuur muskogeequeen                                                                                          Muskogee koningin

Timucua

Timucua

muskogee2

Muskogee

Beroemde namen


Osceola

De Seminolen ondertekende verdragen waarin zij beloofden land af te staan of te verhuizen. Maar uiteindelijk wilden ze Florida niet verlaten. Tot drie maal toe vochten de Seminolen tegen het Amerikaanse leger tussen 1817 en 1858.
Osceola (zie afbeelding boven)vocht samen met o.a. Billy Bowlegs tussen 1835 en 1842 in de moerassen van Florida een ware querilla-oorlog. Het leger kwam keer op kee vast te zitten. Er volgde geen beslissing. Uiteindelijk werd Osceola onder een witte vlag uitgenodigd te komen onderhandelen. Hij werd echter verradelijk vermoord.
Billy Bowlegs volgde hem op.Hij streed de laatste oorlog tussen 1855 en 1858. Toen moesten de Seminolen vertrekken. Toch wonen er heden te dage nog steeds Seminolen in Florida. Ze zijn bekend om hun typische klederdracht met patchwork.

Sequoyah

De meeste mensen kennen de Sequoia als enorme cederboom in het west van Amerika, een boom die tot aan de wolken lijkt te raken en waar bij sommige een auto doorheen kan rijden, zij het dan door een uitgehakte tunnel!
De bomen zijn echter genoemd naar een zeer intelligente Cherokee uit de 19e eeuw. Juist met de naam Sequoia of Sequoyah. Waarom is die zo beroemd? Hij werd geboren in 1770 in Taskigi in het huidige Tenessee. Later verhuisde hij naar Alabama en vocht als soldaat bij de Battle of the Horseshoe Bend tegen de Red Sticks (Renegades). In die tijd werd hij George Guess genoemd .Tussen ongeveer 1810 en 1818 begon hij met  het ontwikkelen van een Cherokee alfabet. Omstreeks 1825 kwam het lezen en publiceren in hun eigen taal voor Cherokees dichterbij. Het schrijfsysteem werd in de Cherokee Nation geadopteerd.Er verschenen al gauw ook Cherokeekranten.bv De Cherokee Phoenix.
Sequoyah stierfomstreeks 1843 terwijl hij op een reis naar Mexico op zoek was naar gedeporteerde stamgenoten. Er zijn behalve de bomen en parken ook scholen naar hem vernoemd. Op het portret van Sequoyah wordt hij meestal met rokend pijpje afgebeeld.

osceolafullst

Osceola
sequoyah

Sequoyah
billybowlegskl

Billy Bowlegs

eminolevr2016

Seminole vrouw
seminolen

Klederdracht Seminolen

seminolekind
Seminole jongen met Patchwork-kleding en
sluiting aan de voorkant.
seminole

Seminole

creekseminole165

Creek-Seminole
chiteeyoholokleur

Chitee Yoholo, The Snake
wich make noise.
Seminole hoofdman

seminole1811
Seminole vrouw met kind

oldseminole

Seminole kleurplaat
Indianen in de 20e en 21 e eeuw in het nieuws.

Wilma Mankiller
was Principal Chief van de Cherokee Nation of Oklahoma van 1985 tot 1995. Ze was de dochter van een Cherokee vader en een Nederlands.Ierse moeder. Ze werd geboren in 1945 te Tahlequah. Haar naam veweijst naar een  werkelijke militaire rang binnen de Cherokee gemeenschap. Ze ontving de Presidentional Medal of Freedom. Ze stierf in 2010.

De Alabama-Coushatta
stammen, Muskogee sprekende nazaten van de Mount-Builders, ze sloten zich later aan bij de Creek federatie,  krijgen in 1987 federale erkenning. Het reservaat ligt in Texas.

1991.
De Cherokee schrijver Craig Strete is in ons land om zijn nieuwe boek te promoten. Dat boek heeft als titel  De doodsriten.
"de dood is voor de indianen even vanzelfspreken als de geboorte, je moet er niet voor vluchten!" aldus Craig.
Craig werd geboren te Fort Wayne, Indiana. Zijn ouders stierven toen hij 7 jaar oud was. daarna kwam hij bij een blank pleeggezin.  Hij groeide op in de jaren 60 en kreeg een goede schoolopleiding.

Tegenwoordig zijn de  Seminole  redelijk welgsteld door hun inkomst uit het casino. In 2006 kochten zij van het Britse entertainmentbedrijf Rank Group het  Hard Rock Cafe met horeca en casinoketen. Dat kostte hen maar liefst 965 miljoen dollar.
Seminole Gaming wil dit keten van casinos nog uitbreiden in de belangrijkste steden van de wereld.Behalve dan in Groot Brittanië , omdat daar de Rank Group de thuisbasis heeft.
Wereldwijd zijn er 124 café's, 4 hotels, 2 casinohotels en twee concertzalen van Hard Rock Cafe. Nederland heeft er één in Amsterdam.
Volgens mij hebben  mijn vriendin en ik er één bezocht in Warschau in 2012.

Tradioneel  bij de Zuid-Oostelijke stammen ( de 5 geciviliceerde stammen en de Yuchi stammen) wordt nog een Lacrosse lijkend spel gespeeld; Het Stickball, waarbij de vrouwen de bal met de hand mochten aanraken. de mannen speelden met twee stokken met aan het eind een cirkel met kruis, een soort primitieve tennisracket.


moderncreek
Moderne Creek danserNaar boven